10 nov 2017 18:30

Opleidingen voor vroedvrouwen

De ministerraad stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorstelt over de permanente opleiding voor vroedvrouwen. 

Het ontwerp schaft de voorafgaande goedkeuring af die de Federale Raad voor de Vroedvrouwen systematisch dient te verlenen voor de organisatie van permanente opleidingen voor vroedvrouwen.

Deze wijziging gebeurt op advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen die een vereenvoudiging van de procedure van permanente opleiding voorstelt en laat toe de procedure af te stemmen op wat voorzien is voor de andere gezondheidszorgberoepen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouwen.