02 apr 2004 02:00

Oproep Minister Michel i.v.m. het referendum in Cyprus

Oproep Minister Michel i.v.m. het referendum in Cyprus

Oproep Minister Michel i.v.m. het referendum in Cyprus

Brussel, 1 april 2004, Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel doet een krachtige oproep tot alle Cyprioten om de historische kans tot hereniging, die met het plan van VN-SG Kofi Annan voorligt, te grijpen. "Ik heb me er steeds voor ingezet dat Cyprus in zijn geheel zou toetreden op 1 mei aanstaande. Ik roep de leiders van het eiland dan ook op om zich verantwoordelijk op te stellen en de bevolking ertoe aan te zetten het plan-Annan goed te keuren ter gelegenheid van het referendum dat op 24 april 2004 zal georganiseerd worden. De twee gemeenschappen hebben thans een unieke kans om als eengemaakt eiland opgenomen te worden in de grote Europese familie die de EU is", aldus de Minister. "De verdeeldheid van Cyprus is een smet op het blazoen van het Europese gedachtengoed dat vreedzaam samenleven en harmonie tussen de verschillende volkeren nastreeft. Zowel de ouderen als de jongeren in Cyprus verdienen het om hun toekomst met hoop en enthousiasme tegemoet te gaan en een verouderd blad van de geschiedenis definitief om te slaan" stelde tot slot Minister Michel.