21 jun 2006 12:25

Oproep tot kandidatuurstelling voor de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking

Oproep tot kandidatuurstelling voor de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking Persconferentie donderdag 22 juni

Oproep tot kandidatuurstelling voor de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking Persconferentie donderdag 22 juni

Oproep tot kandidatuurstelling voor de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking Persconferentie donderdag 22 juni 10u30 Brussel, 21 juni 2006. Op initiatief van Minister Armand De Decker, vertrekken meerdere tientallen jongeren vanaf de maand oktober naar de partnerlanden van de Belgische Samenwerking in het kader van de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking. Het koninklijk besluit dat de modaliteiten bepaalt van de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking werd gepubliceerd in het Staatsblad van 22 mei jongstleden. De Belgische Technische Coöperatie (BTC) werd belast met de uitwerking ervan. Minister Armand De Decker en de BTC zullen vandaag, donderdag 22 juni de oproep lanceren tot kandidatuurstelling voor de eerste vrijwilligers. De kandidaten moeten minimum 20 jaar oud zijn. De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en die de selectieproeven slagen zullen door de BTC aangeworven worden met een arbeidscontract overeenkomstig de Belgische wetgeving; ze zullen genieten van een vergoeding overeenkomstig het gegarandeerde minimummaandloon. Voor hun vertrek zullen de vrijwilligers een voorbereidende opleiding volgen georganiseerd door de BTC. De duur van de vrijwillige dienst bedraagt minstens één jaar en maximum drie jaar. Hij zal worden uitgevoerd in één of meerdere partnerlanden van de directe bilaterale samenwerking (Zuid-Afrika, Algerije, Benin, Bolivia, Burundi, de Democratische Republiek Kongo, Equateur, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, de Palestijnse Gebieden, Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania, Vietnam). De inrichting van een vrijwillige dienst in het domein van de ontwikkelingssamenwerking beantwoordt aan een drievoudig doel : - jongeren de gelegenheid geven om een eerste professionele ervaring op te doen inzake ontwikkelingssamenwerking, - jongeren een structuur en een omkadering aanbieden binnen dewelke ze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van ontwikkelingslanden, - bijdragen aan de sensibilisering van het geheel van de Belgische bevolking rond de thema's van de ontwikkelingssamenwerking. De pers wordt uitgenodigd op een persconferentie ter gelegenheid van de oproep tot kandidatuurstelling op donderdag 22 juni om 10u30 bij de Beleidscel van de Ontwikkelingssamenwerking. Persconferentie: Donderdag 22 juni – 10u30 Beleidscel van de Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat 15 (6de verdieping) Brussel Belgische Perskaart verplicht Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van Minister Armand De Decker Gsm : 0475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Informatie over de Vrijwillige Dienst kan worden bekomen op de site www.btcctb.org De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be