07 apr 2009 19:45

Opvang Palestijnse kinderen uit Gaza

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken voegt nog het volgende toe aan het gemeenschappelijk persbericht van 6 april van de federale overheidsdiensten van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken over de opvang van Palestijnse kinderen uit Gaza in ons land.

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken voegt nog het volgende toe aan het gemeenschappelijk persbericht van 6 april van de federale overheidsdiensten van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken over de opvang van Palestijnse kinderen uit Gaza in ons land.

Brussel, 7 april 2009 Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken voegt nog het volgende toe aan het gemeenschappelijk persbericht van 6 april van de federale overheidsdiensten van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken over de opvang van Palestijnse kinderen uit Gaza in ons land: Zowel voor de gewonde kinderen als hun familieleden was het conflict in Gaza een enorm moeilijke periode. Het voor sommigen lange verblijf in België, verwijderd van hun familie en vrienden is zeker geen gemakkelijke situatie voor deze mensen. De Minister heeft dan ook alle begrip voor hun ongeduld en frustratie. Karel De Gucht toont nochtans veel minder begrip voor de politieke recuperatie die sommigen nodig achten en die aanleiding gaf tot enkele artikels en nieuwsitems vandaag. De Belgische pers had tijdens de afgelopen weken op vraag van de regering en van de behandelende artsen nochtans strikt de privacy gerespecteerd van de minderjarige patiënten. De Belgische solidariteit met de kinderen in Gaza is een solidair gebaar dat gesteund werd door alle geledingen van de Belgische maatschappij. Het is bepaald teleurstellend dat een politiek geïnspireerd initiatief van een enkeling afbreuk doet aan die solidariteit en meer in het bijzonder ook aan het respect voor de rechten van de kinderen uit Gaza.