25 mei 2018 17:43

Organisatie van een bemiddelingsprocedure voor slachtoffers van terreurdaden

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een bemiddelingsprocedure voor slachtoffers van terreurdaden organiseert.

Het ontwerp voorziet in een minnelijke, facultatieve en kosteloze administratieve bemiddelingsprocedure ten behoeve van slachtoffers van terreurdaden en hun rechthebbenden. Daartoe richt zij bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders een bemiddelingsorgaan op waartoe slachtoffers en hun rechthebbenden zich mondeling of schriftelijk kunnen wenden. Dit bemiddelingsorgaan zal de klachten onderzoeken over de toekenning van het statuut van nationale solidariteit en het herstelpensioen, de betaling van het herstelpensioen en de terugbetaling van medische verzorging en zal met betrekking tot deze klachten een bemiddelingsopdracht uitvoeren. Het zal ook aanbevelingen doen om herhaling van inbreuken, die aanleiding zouden kunnen geven tot een klacht, te voorkomen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende organisatie van een bemiddelingsprocedure in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme