12 okt 2004 02:00

Overeenkomsten werkvakanties België/Australië/Nieuw-Zeeland

Op 1 november eerstkomend treden twee Overeenkomsten inzake de regeling van "werkvakanties" in werking.

Op 1 november eerstkomend treden twee Overeenkomsten inzake de regeling van "werkvakanties" in werking.

Brussel, 11/10/2004. Op 1 november eerstkomend treden twee Overeenkomsten inzake de regeling van "werkvakanties" in werking. Het betreft, enerzijds, de in Canberra op 20 november 2002 door België en Australië ondertekende Overeenkomst en, anderzijds, de in Brussel op 23 april 2003 door België en Nieuw-Zeeland ondertekende Overeenkomst. Deze Overeenkomsten zijn een "primeur" voor België dat tot nog toe met geen enkel land over een soortgelijke overeenkomst had onderhandeld. Doel van deze Overeenkomsten is jonge Belgen (van 18 tot 30 jaar) de mogelijkheid te geven naar Australië of Nieuw-Zeeland te reizen en jonge Australiërs of jonge Nieuw-Zeelanders (van dezelfde leeftijdscategorie) in de mogelijkheid te stellen naar België te reizen voor een verblijf van maximum één jaar. Tijdens deze periode krijgen de jongeren in kwestie de gelegenheid om de leefwijze in het gastland te leren kennen. Hoofddoel van de Overeenkomsten is dan ook jongeren die hiervoor in aanmerking komen in de gelegenheid te stellen in een ander land "vakantie te houden". Daarnaast wordt hun de mogelijkheid geboden de financiële middelen waarover ze beschikken aan te vullen middels het verrichten van arbeid. Deze Overeenkomsten (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2004) sommen de voorwaarden vast waaraan deze jongeren moeten voldoen om zich voor een werkvakantieprogramma in te schrijven en bepalen welke werkwijze moet worden gevolgd met het oog op het verkrijgen van de nodige visums. Ze vermelden eveneens de rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op onderdanen van elk van de desbetreffende landen, wanneer ze in het kader van deze regeling van "werkvakanties" op het grondgebied van de andere Partij verblijven. Meer inlichtingen over de praktische toepassing van de Overeenkomsten zijn terug te vinden op verschillende sites: www.diplomatie.be/sydney voor jonge Australiërs of jonge Nieuw-Zeelanders die naar België wensen te reizen. Jonge Belgen die naar Australië wensen te reizen, kunnen terecht op de volgende site: www.immi.gov.au Jonge Belgen die naar Nieuw-Zeeland wensen te reizen, kunnen terecht op de sites: www.nzembassy.com/belgium of www.immigration.govt.nz ("working holiday" aanklikken).