17 dec 2013 14:19

Overlegcomité: Interfederaal Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance

Het Overlegcomité is vanmorgen bijeengekomen om het Interfederaal Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance goed te keuren.

Nadat de Federale regering haar maatregelen had voorgesteld op het Overlegcomité van 29 november, hebben de Gewest- en Gemeenschapsregeringen vandaag hun bijdrage voorgesteld.

Eerste Minister Elio Di Rupo is heel tevreden met dit Pact, waarmee de relance in ons land een nieuwe dynamiek krijgt en de samenwerking tussen de Federale staat, de Gewesten en de Gemeenschappen wordt versterkt.

De Federale regering en de Regeringen van de Gewesten en Gemeenschappen hebben zich er elk toe verbonden om in het kader van hun bevoegdheden maatregelen te nemen om de competitiviteit van onze ondernemingen, de werkgelegenheid en de koopkracht van de burgers te ondersteunen.

Ter herinnering: voor de Federale regering gaat het onder meer over de volgende maatregelen:

  • Vermindering van de btw op elektriciteit voor particulieren van 21% naar 6% vanaf 1 april 2014 ;
  • Nieuwe verminderingen van de patronale socialezekerheidsbijdragen ten belope van 450 miljoen euro vanaf 2015 (0,3% van de loonmassa), met 2 bijkomende enveloppes van 450 miljoen, één vanaf 2017 en één vanaf 2019 (2*0,3% van de loonmassa) ;
  • Verhoging van het nettoloon van werknemers met een laag loon door een verhoging van de fiscale werkbonus met 50 miljoen vanaf 2015, 50 miljoen vanaf 2017 en nog eens 50 miljoen vanaf 2019 ;
  • Vermindering van de impact van de steun voor offshorewindmolens op de consument. De degressiviteit en de plafonnering van de offshorebijdrage worden bestendigd. Deze maatregel maakt het mogelijk om de energiekosten voor de ondernemingen in 2014 met 48 miljoen te verminderen ;
  • Ontwikkeling van maatregelen voor ontwrichte zones.

Aan deze engagementen moeten de eerdere relancemaatregelen toegevoegd worden die de Federale regering heeft genomen en die goed zijn  voor 1,1 miljard euro aan steunmaatregelen voor de bedrijven en de burgers.

In het kader van het Pact verbinden de Federale en Gewestelijke regeringen zich ertoe hun samenwerking binnen de volgende domeinen te versterken:

  • Permanente opvolging van de energieprijzen om op middellange termijn een energienorm uit te werken om de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau te houden met die van onze drie buurlanden, zowel voor particulieren als voor ondernemingen;
  • Terbeschikkingstelling van terreinen van de NMBS en Landsverdediging voor de ontwikkeling van economische activiteit;
  • Opleiding voor jongeren, afgestemd op de beroepssectoren;
  • Administratieve vereenvoudiging;
  • Steun voor onderzoek en innovatie en voor investeringen.

Meer details over de federale maatregelen in het Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance.