02 apr 2013 18:52

Overlijden van Paul Halter

Eerste Minister Elio Di Rupo heeft met grote droefheid het nieuws vernomen over het overlijden van Paul Halter, voorzitter van de Stichting Auschwitz.

Paul Halter heeft steeds blijk gegeven van een uitzonderlijke menselijkheid. Nadat hij de gruwelen van het nazi-regime aan den lijve ondervonden had, heeft hij de rest van zijn leven gewijd aan de bewustmaking van zijn tijdgenoten. Respect, verdraagzaamheid en waakzaamheid voor de democratie waren de waarden die hij steeds bleef benadrukken.
De Eerste Minister heeft Paul Halter voor de laatste keer ontmoet vorig jaar in Auschwitz. Paul Halter stond er toen op duizend jongeren, voornamelijk uit België, te begeleiden die naar daar gereisd waren om zich een beeld te kunnen vormen van wat de barbaarse praktijken van de nazi’s inhielden. De jongeren waren enorm onder de indruk van zijn getuigenis en commentaar. Ze zullen nooit vergeten dat democratie en vrijheid zaken zijn waar men elke dag moet voor strijden en dat respect hebben voor de ander essentieel is. Iedereen kan immers zelf in een situatie belanden waarin men niet gerespecteerd wordt of het slachtoffer wordt van geweld.
Paul Halter, verzetsman en overlevende van Auschwitz, was een man van vooruitgang en vrijheid die ons nog lang zal blijven inspireren.
De Eerste Minister wil zijn diepste medeleven betuigen aan zijn hele familie.