17 nov 2006 13:04

OVSE-conferentie Alliantie tegen mensenhandel

Tijdens de OVSE-conferentie beklemtoont het Belgische OVSE-Voorzitterschap het belang van de vervolging van mensenhandelaars en van gerechtigheid voor slachtoffers van mensenhandel voor arbeidsmisbruik

Tijdens de OVSE-conferentie beklemtoont het Belgische OVSE-Voorzitterschap het belang van de vervolging van mensenhandelaars en van gerechtigheid voor slachtoffers van mensenhandel voor arbeidsmisbruik

Tijdens de OVSE-conferentie beklemtoont het Belgische OVSE-Voorzitterschap het belang van de vervolging van mensenhandelaars en van gerechtigheid voor slachtoffers van mensenhandel voor arbeidsmisbruik WENEN, 16 november 2006 – In zijn openingstoespraak van de 'OVSE/Alliantie tegen Mensenhandel Conferentie' vandaag, riep Belgisch Staatssecretaris van Europese Zaken, Didier Donfut, in naam van OVSE-Voorzitter Karel De Gucht op om een overzichtelijke en proactieve strategie uit te werken in de strijd tegen de mensenhandel. Tijdens deze conferentie staat het probleem van de mensenhandel voor arbeidsmisbruik en gedwongen arbeid centraal, met specifieke aandacht voor de vervolging van de mensenhandelaars en voor gerechtigheid voor de slachtoffers. "Het thema van deze conferentie stemt in ruime mate overeen met de prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap, die niet alleen de strijd tegen de mensenhandel, maar ook de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het bevorderen van de rechtsstaat omvatten, met bijzondere aandacht voor de werking van strafrechtelijke rechtssystemen," zei Staatssecretaris Donfut. Hij benadrukte dat de complexiteit van de mensenhandel een multidimensionale respons van verschillende actoren vereist, die bovendien nationaal en internationaal wordt gecoördineerd. Ter verduidelijking van dit punt verwees hij naar het Bijzondere Evenement over 'Publiek-Private Samenwerking in de Strijd tegen de Mensenhandel' dat het Belgische OVSE-Voorzitterschap organiseert in samenwerking met het OVSE Bureau voor Economische en Milieuactiviteiten (OCEEA). Dit evenement belichtte de vele initiatieven die de privé-sector zou moeten nemen om een aanvullende rol te spelen in de strijd die overheden tegen mensenhandel voeren. Deze initiatieven kunnen variëren van preventie- en sensibilisatiecampagnes tot gedragscodes of kwaliteitslabels. Het Voorzitterschap vraagt dan ook aan de deelnemende Staten van de OVSE om het OVSE normenkader sterker toe te spitsen op de strijd tegen de mensenhandel en het heeft in die zin een aantal concrete voorstellen op tafel gelegd.