17 aug 2004 02:00

OVSE-conferentie over de strijd tegen racisme en discriminatie te Brussel op 13 en 14 september 2004

OVSE-conferentie over de strijd tegen racisme en discriminatie te Brussel op 13 en 14 september 2004

OVSE-conferentie over de strijd tegen racisme en discriminatie te Brussel op 13 en 14 september 2004

WENEN/BRUSSEL, 16 augustus 2004 Racisme : Brussel ontvangt OVSE-conferentie over de strijd tegen racisme en discriminatie Verdraagzaamheid en de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie zijn de aandachtspunten van een internationale OVSE-conferentie die op 13 en 14 september in Brussel plaatsheeft. De conferentie wordt geopend door de Belgische Premier Guy Verhofstadt, ZKH Prins Filip van België en de waarnemend OVSE-voorzitter, de Bulgaarse Minister van Buitenlandse Zaken Solomon Passy. Keynote speakers zijn onder meer: Prins Hassan van Jordanië, de Grieks-orthodoxe patriarch Bartholomeu en Marieluise Beck, Duits regeringscommissaris voor vluchtelingen, migranten en integratie. Tot de conferentie werd besloten door de 55 OVSE-landen op de Ministerraad die in december van vorig jaar in Maastricht werd gehouden. Ze wordt voorgezeten door de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Naar verwachting zal de conferentie worden bijgewoond door internationale deskundigen, regeringsvertegenwoordigers, aan de OVSE deelnemende landen en instellingen alsmede door vertegenwoordigers van de civiele samenleving en niet-goevernementele organisaties. Vier workshopsessies zijn gewijd aan de wetgevende en institutionele mechanismen inzake de strijd tegen racisme en discriminatie, de rol ter zake van de regeringen en de civiele samenleving en de discriminatie van migrerende werknemers. Ook zal worden bekeken op welke wijze verdraagzaamheid en respect voor verscheidenheid via het onderwijs en de media kunnen worden gepromoot. De conferentie heeft plaats in Brussels Expo («Heizel»), Auditorium 2000 en Hall 10, Belgiëplein - 1020 Brussel. Ze is volledig toegankelijk voor de pers. Om toegang te hebben tot de conferentiezalen, dienen persvertegenwoordigers in het bezit te zijn van een speciale perskaart die alleen middels voorafgaande accreditatie kan worden verkregen. Let wel, persvertegenwoordigers die reeds bij het Belgische ministerie van buitenlandse zaken en het Belgische ministerie van binnenlandse zaken (FOD) zijn geaccrediteerd, dienen ook een speciale accreditatie aan te vragen. De accreditatieprocedure loopt van maandag 16 augustus tot vrijdag 10 september 2004. Het is raadzaam de accreditatie zo vlug mogelijk aan te vragen. Formulieren en verdere informatie staan op de website http://www.osce.org/documents/cio/2004/07/3393_en.pdf. De speciale perskaarten kunnen aan de persbalie in het conferentiecentrum worden afgehaald op maandag 13 september van 8 tot 18 uur en op dinsdag 14 september van 8 tot 15 uur. Op zondag 12 september is van 14 tot 18 uur een balie voor voorinschrijvingen open in de inkomhal van de FOD (ministerie) Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15 1000 Brussel, zowat 150 meter van de Kleine Zavel, metrostation Naamse Poort. De kaart wordt alleen afgeven op vertoon van een geldige perskaart en een identiteitsbewijs met pasfoto. Voor de duur van de conferentie kan de pers kosteloos beschikken over werkruimte met telefoonverbinding maar zonder computer. Journalisten dienen dus de eigen laptop en GSM mee te brengen. Indien een gebeurtenis wegens plaatsgebrek niet rechtstreeks door de pers kan worden bijgewoond, wordt de opname via een gesloten tv-circuit naar het perscentrum doorgeseind. Plenaire zittingen worden simultaan getolkt in de zes officiële talen van de OVSE (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch en Spaans). Niet ver van de conferentiehal zijn voorzieningen met achtergrondschermen voor foto's en tv-interviews. De deelnemers dienen er rekening mee te houden dat tijdens de conferentie strenge veiligheidsmaatregelen gelden. N.B. de inschrijvingsprocedure voor ngo's is te vinden op http://www.osce.org/documents/cio/2004/07/3259_en.pdf.