06 okt 2006 09:19

OVSE / ODIHR onderzoeken elektronische stemming tijdens Belgische gemeenteraadsverkiezingen

OVSE-voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, is verheugd over de aanwezigheid in België van een groep deskundigen van ODIHR, het Bureau voor Democratische Instellingen en de Mensenrechten van de OVSE. Deze experten zullen het systeem van de elektronische stemming onderzoeken in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

OVSE-voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, is verheugd over de aanwezigheid in België van een groep deskundigen van ODIHR, het Bureau voor Democratische Instellingen en de Mensenrechten van de OVSE. Deze experten zullen het systeem van de elektronische stemming onderzoeken in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

OVSE / ODIHR onderzoeken elektronische stemming tijdens Belgische gemeenteraadsverkiezingen BRUSSEL, 5 oktober 2006 – OVSE-voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, is verheugd over de aanwezigheid in België van een groep deskundigen van ODIHR, het Bureau voor Democratische Instellingen en de Mensenrechten van de OVSE. Deze experten zullen het systeem van de elektronische stemming onderzoeken in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. "De uitnodiging van deze deskundigen door België is in overeenstemming met onze politieke verplichtingen ten opzichte van de OVSE op het vlak van verkiezingen." verklaarde Minister De Gucht. "Hun opdracht zal eveneens toelaten de vergelijkende studie van elektronische stemsystemen te verdiepen rekening houdend met de criteria die ODIHR promoot op het vlak van verkiezingen ." Minister De Gucht meent ook dat deze missie belangrijk is wegens het huidige Belgische voorzitterschap van de OVSE. "De aandacht van het Belgische Voorzitterschap voor het waarnemen van verkiezingen werd al meermaals aangetoond." stelde de Minister. "Ik denk hierbij met name aan de twee congressen te Brussel op 12 juli over de versterking van de democratie dankzij het bijwonen en waarnemen van verkiezingen door de OVSE en op 27 september over technologie en democratie." De groep deskundigen van het ODIHR zal tijdens de missie in contact komen met verscheidene verantwoordelijken op het vlak van de verkiezingen, beheerders van het Belgische elektronische stemsysteem, afgevaardigden van politieke partijen en burgers. Zij zullen zich verdiepen in de procedures en het materiaal die in het land gebruikt worden, waarbij de transparantie en de betrouwbaarheid van het systeem zal worden onderzocht evenals het vertrouwen dat de Belgische kiezer heeft inzake het elektronische stemsysteem.