03 okt 2006 12:24

OVSE - overdracht van Russische legerofficieren van Georgië aan Rusland

OVSE-Voorzitter vermindert spanning door de overdracht van Russische legerofficieren van Georgië aan Rusland te onderhandelen

OVSE-Voorzitter vermindert spanning door de overdracht van Russische legerofficieren van Georgië aan Rusland te onderhandelen

OVSE-Voorzitter vermindert spanning door de overdracht van Russische legerofficieren van Georgië aan Rusland te onderhandelen TBILISI, 2 oktober 2006 – OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, is vandaag naar Georgië gevlogen waar hij heeft gezorgd voor de terugkeer van vier Russische legerofficieren beschuldigd van spionage. Georgische functionarissen hebben de Russische officieren aan Minister De Gucht overgedragen in aanwezigheid van Russische diplomaten en het Hoofd van de OVSE-Missie in Georgië, Ambassadeur Roy Reeve. Daarna werden de officiers in OVSE-voertuigen overgebracht naar de internationale luchthaven van Tbilisi, waar ze aan boord zijn gegaan van een Russisch vliegtuig dat hen speciaal uit Georgië naar Rusland zou vliegen. "Ik ben bijzonder tevreden dat we een oplossing voor deze kwestie hebben gevonden en dat we zo hebben bijgedragen tot het verminderen van de toenemende spanning tussen de beide landen," zo sprak Minister De Gucht. "Conflictpreventie is één van de hoofddoelstellingen van de OVSE. In het kader van onze geïntegreerde veiligheidsagenda was het niet meer dan logisch en tevens van essentieel belang dat we effectief zouden helpen om deze crisis in goede banen te leiden." Sinds vrijdag stond OVSE-Voorzitter Karel De Gucht in nauw contact met de Georgische President Mikheil Saakashvili, de Georgische Minister van Buitenlandse Zaken Gela Bezhuashvili, de Russische Minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, VS Staatssecretaris Condeleeza Rice en Javier Solana, de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, om te proberen de spanningen te doen afnemen. Minister De Gucht is vanuit Brussel naar Tbilisi gevlogen, waar hij Minister Bezhuashvili en President Saakashvili heeft ontmoet voordat de Russische officieren werden overgedragen. De relaties tussen Rusland en Georgië –beide landen behoren tot de 56 deelnemende Staten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa- waren aanzienlijk verslechterd sinds de aanhoudingsbevelen en de arrestaties van een aantal Russische legerofficiers op 27 september. Georgië beschuldigde hen van spionage. Rusland had hierop gereageerd door zijn Ambassadeur uit Georgië terug te roepen en door te beginnen met de evacuatie van het ambassadepersoneel en hun familie. Bovendien was Rusland gestopt met het uitreiken van visa aan Georgische burgers. De OVSE-Voorzitter riep de twee Staten op om zich te houden aan de principes van het internationale recht, om zich te onthouden van provocaties en om de dialoog te hervatten. Hij voegde hieraan toe: "Er is nog veel werk te doen om de belangrijke betrekkingen tussen deze twee buurlanden op een stevigere basis te laten verlopen. Hierbij moet zeker de negatieve woordenvloed van beide zijden verminderen. De OVSE blijft klaarstaan om waar mogelijk bijstand te verlenen." OVSE-Voorzitter Karel De Gucht riep de beide partijen op om het vertrouwen te herstellen en om nieuwe impulsen te geven aan de onderhandelingen die bedoeld zijn om een oplossing te vinden voor het conflict in het Tskinvali gebied/Zuid-Ossetië, Georgië. Minister De Gucht verwelkomde de bereidheid van Georgië om een bijeenkomst op het hoogste niveau te houden op initiatief van het OVSE-Voorzitterschap, maar hij voegde hieraan toe dat hij beseft dat er nog moet onderhandeld worden over de details van deze bijeenkomst.