07 jun 2006 15:45

OVSE overweegt het verzoek van Montenegro om tot de Organisatie toe te treden

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa neemt op 6 juni een verzoek van de nieuwe onafhankelijke Republiek van Montenegro in overweging om de 56ste deelnemende Staat te worden.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa neemt op 6 juni een verzoek van de nieuwe onafhankelijke Republiek van Montenegro in overweging om de 56ste deelnemende Staat te worden.

OVSE overweegt het verzoek van Montenegro om tot de Organisatie toe te treden WENEN, 6 juni 2006 – De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa neemt op 6 juni een verzoek van de nieuwe onafhankelijke Republiek van Montenegro in overweging om de 56ste deelnemende Staat te worden. "De deelnemende Staten van de OVSE zullen het verzoek van Montenegro zorgvuldig en zonder uitstel overwegen," aldus huidige OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken. Miodrag Vlahovic, de Minister van Buitenlandse Zaken van Montenegro, heeft op 4 juni een brief geschreven aan Minister De Gucht, om te melden dat Montenegro alle noodzakelijke engagementen en verantwoordelijkheden op zich wil nemen die bij een toetreding tot de OVSE behoren. "De Regering van de Republiek van Montenegro verklaart zich bereid om zich te engageren voor alle principes en standaarden van de OVSE. Ze staat ook klaar om actief samen te werken met alle deelnemende Staten van de OVSE om de doelstellingen van deze Organisatie na te streven," zo verklaarde Minister Vlahovic in zijn brief. De Ministers van Buitenlandse Zaken van de 55 deelnemende Staten zullen Montenegro's verzoek om toetreding tot de OVSE overwegen in het kader van een zogenaamde stille procedure. Dit betekent dat het verzoek binnen een bepaalde termijn wordt aanvaard wanneer geen enkel land hiertegen bezwaar heeft getoond. De Republiek Servië is de Staat die het verenigde Servië en Montenegro opvolgt. Daarom hoeft Servië geen verzoek om toetreding bij de OVSE in te dienen.