20 feb 2006 12:26

OVSE verenigd over stappen voor persvrijheid en respect voor religieuze en andere overtuigingen

Op een informele bijeenkomst van de OVSE, bijeengeroepen door Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, werd gisteren gesproken over de waardevolle bijdrage die de Organisatie zou kunnen leveren als reactie op de controverse over de onlangs gepubliceerde cartoons.

Op een informele bijeenkomst van de OVSE, bijeengeroepen door Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, werd gisteren gesproken over de waardevolle bijdrage die de Organisatie zou kunnen leveren als reactie op de controverse over de onlangs gepubliceerde cartoons.

OVSE verenigd over stappen voor het verzekeren van persvrijheid en respect voor religieuze en andere overtuigingen WENEN, 17 februari 2006 - Op een informele bijeenkomst van de OVSE, bijeengeroepen door Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, werd gisteren gesproken over de waardevolle bijdrage die de Organisatie zou kunnen leveren als reactie op de controverse over de onlangs gepubliceerde cartoons. "De nood aan een interculturele en interreligieuze dialoog werd door de deelnemers duidelijk en herhaaldelijk verwoord," zei Minister De Gucht. "Als Voorzitter zal ik alles doen wat in mijn macht ligt om ervoor te zorgen dat de OVSE een volwaardige rol speelt om deze crisis om te buigen tot een kans om wederzijds respect en begrip te vergroten." Enkele van de mogelijke initiatieven op korte en lange termijn, die door de deelnemers werden aangebracht, waren steun aan de Alliantie van Beschavingen, een initiatief van de Verenigde Naties, een voorstel om de media, religieuze leiders en de burgermaatschappij uit alle 66 Staten samen te brengen, en de bestaande zelfregulerende systemen van de media te onderzoeken met het oog op een beter begrip van de relatie tussen de mediavrijheid en verantwoordelijkheid. Bij de deelnemers behoorden de 55 deelnemende Staten van de OVSE en 11 samenwerkingspartners, en de drie Persoonlijke Vertegenwoordigers van de Voorzitter voor tolerantie en non-discriminatie, de Vertegenwoordiger voor de Vrijheid van de Media, het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten, de Parlementaire Assemblee van de OVSE en de Secretaris-Generaal.