28 mrt 2006 14:07

OVSE Voorzitter De Gucht moedigt Kazachstan aan verder werk te maken van politieke hervormingen

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, beschreef de kandidatuur van Kazachstan voor het Voorzitterschap van de Organisatie in 2009 als een uitdaging en een opportuniteit, zowel voor de OVSE als voor Kazachstan. Zonder vooruit te lopen op het resultaat van het beslissingsproces riep hij Kazachstan op om deze kans aan te grijpen en de juiste voorwaarden voor een sterker politiek pluralisme te scheppen.

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, beschreef de kandidatuur van Kazachstan voor het Voorzitterschap van de Organisatie in 2009 als een uitdaging en een opportuniteit, zowel voor de OVSE als voor Kazachstan. Zonder vooruit te lopen op het resultaat van het beslissingsproces riep hij Kazachstan op om deze kans aan te grijpen en de juiste voorwaarden voor een sterker politiek pluralisme te scheppen.

OVSE Voorzitter Karel De Gucht moedigt Kazachstan aan verder werk te maken van de politieke hervormingen ASTANA, 27 maart 2006 - OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, beschreef de kandidatuur van Kazachstan voor het Voorzitterschap van de Organisatie in 2009 als een uitdaging en een opportuniteit, zowel voor de OVSE als voor Kazachstan. Zonder vooruit te lopen op het resultaat van het beslissingsproces riep hij Kazachstan op om deze kans aan te grijpen en de juiste voorwaarden voor een sterker politiek pluralisme te scheppen. Tijdens de vergaderingen die de OVSE-Voorzitter de voorbije 24 uur in Astana had met President Nursultan Nazarbayev en Minister van Buitenlandse Zaken Kassymzhomart Tokaev, toonde hij zich verheugd over de recente oprichting van de Staatscommissie voor Totstandkoming en Ontwikkeling van het Programma van Politieke Hervormingen: "De oprichting van de Commissie is een stap in de goede richting. Er zijn nog verdere stappen nodig om het politieke pluralisme te versterken en de burgermaatschappij te bevorderen." "Na de herverkiezing van de heer Nazarbayev tot President beschikt hij over het mandaat om de politieke hervormingen door te zetten", aldus nog de OVSE-Voorzitter. Hij was het eens met zijn gesprekspartners uit Kazachstan dat de drie dimensies binnen de OVSE een gelijk gewicht hebben en dat veiligheid een allesomvattende aanpak vereist. Minister De Gucht zei in dit verband de steun van de Organisatie toe voor de oplossing van ernstige milieuproblemen, zoals een grotere bewustmaking van de radioactieve besmetting in gebieden waar dit nog steeds een probleem is. In verband met de grotere inspanningen van Kazachstan om financiële witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme te bestrijden herhaalde Minister De Gucht dat de OVSE het land blijft steunen om maatregelen te nemen die aansluiten bij de internationale verplichtingen en best practices terzake. Hij riep Kazachstan op om een onafhankelijke instelling voor het bestrijden van deze maatschappijkwalen op te richten en hij benadrukte dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad een topprioriteit is voor het Belgische voorzitterschap. Tijdens de vergaderingen in Astana liet de OVSE-Voorzitter zich positief uit over de recente registratie van de politieke partij Real Ak Zhol. Hij benadrukte ook het belang van een levenskrachtige en dynamische burgermaatschappij en van onafhankelijke media die geen belemmeringen hoeven te vrezen. Hij sprak over het belang van onafhankelijke verkiezingswaarneming door het ODIHR en merkte op dat dergelijke missies aan de hoogst mogelijke normen dienen te voldoen. De Voorzitter beëindigde vervolgens zijn bezoek aan Kazachstan in de commerciële hoofdstad Almaty, waar hij met vertegenwoordigers van politieke partijen en niet-gouvernementele organisaties sprak over hun visie op de toekomst van het land. Kazachstan speelt een actievere rol in de OVSE en het land zal de gastheer zijn voor verscheidene conferenties van hoog niveau. In samenwerking met de Speciale Vertegenwoordiger van de OVSE inzake Mensensmokkel zal de regering een internationale conferentie in Astana beleggen. In deze stad zal er ook een conferentie over interculturele, interreligieuze en interetnische verstandhouding worden georganiseerd. Kazachstan zal zijn positieve ervaringen met het bevorderen van tolerantie en wederzijds respect delen met andere OVSE-staten.