18 okt 2006 12:07

OVSE-Voorzitter feliciteert kersvers VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft een brief gestuurd aan de pas aangestelde VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon waarin hij hem namens de OVSE en de 56 aangesloten landen feliciteert met zijn aanstelling.

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft een brief gestuurd aan de pas aangestelde VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon waarin hij hem namens de OVSE en de 56 aangesloten landen feliciteert met zijn aanstelling.

OVSE-Voorzitter feliciteert kersvers VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon BRUSSEL, 17 oktober 2006 - OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft een brief gestuurd aan de pas aangestelde VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon waarin hij hem namens de OVSE en de 56 aangesloten landen feliciteert met zijn aanstelling. "Zoals U weet is de OVSE één van 's werelds grootste en meest omvattende regionale organisaties onder Hoofdstuk VIII van het Handvest van de Verenigde Naties", schreef Minister De Gucht. "De voornaamste opdracht van de OVSE is het creëren van meer veiligheid door middel van samenwerking. Dit vereist voortdurende aandacht, volgehouden investeringen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, zowel vanwege de OVSE als vanwege de Verenigde Naties". De OVSE-voorzitter herinnerde er ook aan dat hij in zijn toespraak tot de VN-veiligheidsraad op 20 september stilstond bij de samenwerking tussen de VN en de regionale organisaties voor het behoud van de internationale vrede en veiligheid, en nam nu de gelegenheid te baat om deze samenwerking tussen beide organisaties te bevestigen. De Permanente Raad van de OVSE, het voornaamste beslissingsorgaan van de organisatie, keurde in maart een verklaring goed aangaande de samenwerking met de Verenigde Naties als antwoord op de oproep van de VN om de banden met de regionale en subregionale organisaties verder aan te halen. Minister De Gucht verklaarde ook verheugd te zijn over de productieve samenwerking met de VN op vele domeinen, zoals de strijd tegen de georganiseerde misdaad, de intensivering van de dialoog over de transportnetwerken, en het promoten van verdraagzaamheid en democratisering. Tot slot bevestigde De Gucht ook zijn persoonlijk engagement inzake samenwerking : "Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking onder uw bekwame leiding intens zal zijn en onze gemeenschappelijke inspanningen voor vrede en veiligheid ten goede zal komen."