03 apr 2006 13:37

OVSE-Voorzitter moedigt Tadzjiekse Regering aan door te zetten met de democratische hervormingen

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, reist momenteel door Centraal-Azië om de OVSE in deze regio duidelijker te profileren. Donderdag bezocht hij Tadzjikistan, waar hij sprak met President Emomali Rakhmonov, Minister van Buitenlandse Zaken Talbak Nazarov en afgevaardigden van de burgermaatschappij, de politieke partijen en de massamedia.

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, reist momenteel door Centraal-Azië om de OVSE in deze regio duidelijker te profileren. Donderdag bezocht hij Tadzjikistan, waar hij sprak met President Emomali Rakhmonov, Minister van Buitenlandse Zaken Talbak Nazarov en afgevaardigden van de burgermaatschappij, de politieke partijen en de massamedia.

OVSE-Voorzitter moedigt Tadzjiekse Regering aan door te zetten met de democratische hervormingen DOESJANBE, 30 maart 2006 - OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, reist momenteel door Centraal-Azië om de OVSE in deze regio duidelijker te profileren. Donderdag bezocht hij Tadzjikistan, waar hij sprak met President Emomali Rakhmonov, Minister van Buitenlandse Zaken Talbak Nazarov en afgevaardigden van de burgermaatschappij, de politieke partijen en de massamedia. De Gucht loofde de economische ontwikkeling van het land maar merkte op dat er nog altijd vooruitgang nodig is voor meer democratie. "Wij hebben gesproken over de weg die Tadzjikistan wil inslaan naar een democratie gebaseerd op economische ontwikkeling en een open samenleving met vrije en eerlijke verkiezingen," heeft de Minister gezegd. Hij verzekerde President Rakhmonov dat de OVSE haar activiteiten evenwichtig zou blijven verdelen over alle drie de dimensies. Tijdens gesprekken met hoge functionarissen toonde de OVSE-Voorzitter zich tevreden over de sterke steun van het land aan programma's om het gebruik van kleine oorlogstuigen en lichte wapens te beteugelen. Hij reageerde positief op de inspanningen van de Regering om de corruptie tegen te gaan, en hij riep haar ook op om zich niet meer in het zakenleven te mengen. Hij spoorde Tadzjikistan tevens aan om een nationaal actieplan uit te werken dat de omstandigheden in de gevangenissen moet aanpakken en hij bood hiervoor de hulp van de Organisatie aan. Hij moedigde het land aan om het actieplanontwerp aan te nemen dat de mensenhandel moet bestrijden en hij reageerde positief op het overheidsprogramma betreffende gender kwesties, dat hij een positieve stap voorwaarts vindt. Daarnaast stelde hij dat de prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap in de domeinen van het transport, de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het verbeteren van de energieveiligheid, ook voor Tadzjikistan belangrijk zijn. Omdat het land aan de grens van het OVSE-gebied ligt, staat het voor de specifieke uitdaging om zich te beveiligen tegen drugshandel en internationaal terrorisme. In dit kader heeft Minister De Gucht maatregelen besproken die de veiligheid van de Tadzjiekse grens zouden kunnen verbeteren en hij vond de gemotiveerde deelname van het land aan de wereldwijde strijd tegen terrorisme zeer bemoedigend. Toch herinnerde de OVSE-Voorzitter eraan dat "de strijd tegen het terrorisme voor de Regering geen voorwendsel mocht zijn om de burgermaatschappij te controleren." Hij moedigde zijn Tadzjiekse tegenhanger aan om af te zien van het gebruik van een wetgeving die de ontwikkeling van de burgermaatschappij hindert, een gevaarlijke trend in de regio. Hij reageerde gunstig op de garanties van Minister van Buitenlandse Zaken Nazarov dat de controversiële wet over niet-gouvernementele organisaties niet zou worden aangenomen vóór de presidentsverkiezingen die in november van dit jaar zullen plaatsvinden. "Democratisering is een groeiproces en wij moeten de juiste omstandigheden creëren om haar te laten openbloeien," zo verklaarde de Voorzitter. "Verkiezingen zijn alvast één element van een democratische samenleving, daarom dring ik er bij Tadzjikistan op aan om de OVSE uit te nodigen als waarnemer van de presidentsverkiezing." De Minister verzekerde dat de OVSE paraat stond om de nodige steun te verlenen tijdens de periode vóór de verkiezingen en om nog meer advies betreffende de verkiezingswetgeving te verlenen. Betreffende de vrijheid van de media toonde de Belgische Minister zich tevreden over de beslissingen om de reporter Jumaboy Tolibov vrij te laten en om de zaak van Mukhtor Boqizoda van de krant Ruzi Nav te bekijken. Hij kreeg ook de verzekering van Minister van Buitenlandse Zaken Nazarov dat de BBC haar vergunning zou krijgen zodra ze de registratiedocumenten heeft ingediend.