29 sep 2006 13:04

OVSE-Voorzitter roept leiders op om te helpen gespannen

OVSE-Voorzitter roept leiders op om te helpen gespannen "bevroren conflicten" op te lossen

OVSE-Voorzitter roept leiders op om te helpen gespannen "bevroren conflicten" op te lossen

OVSE-Voorzitter roept leiders op om te helpen gespannen "bevroren conflicten" op te lossen WENEN, 28 september 2006 - OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag politieke leiders opgeroepen om blijk te geven van inzicht en de nodige verantwoordelijkheid te nemen om te helpen de gespannen "bevroren conflicten", die elk moment opnieuw dreigen los te barsten, op te lossen. De Minister zei ook aan de zitting van de Permanente Raad van de OVSE die werd bijgewoond door Albert II, Koning der Belgen, dat de Organisatie het vertrouwen in deze instelling met 56 Deelnemende Staten als een doeltreffend instrument voor vrede en stabiliteit in heel Europa, moest herstellen. "De 'bevroren conflicten' herinneren ons eraan dat vrede nooit voorgoed verworven is, en dat ze elke dag opnieuw aandacht vereist," zei de OVSE-Voorzitter. Hij zei ook dat België -dat dit jaar het OVSE-Voorzitterschap waarneemt- heeft geprobeerd te helpen om de bevrozen conflicten op OVSE-grondgebied op te lossen. "We moeten jammer genoeg toegeven dat het Voorzitterschap dit tot op heden zonder veel resultaten heeft gedaan -althans tot nu toe," zo sprak Minister De Gucht. "In bepaalde opzichten is de hoop op beslissende vooruitgang, zoals bijvoorbeeld in Nagorno-Karabach, niet uitgekomen. De spanningen in de Zuidelijke Kaukasus blijven scherp en zelfs onrustwekkend. De onderhandelingen over de Transnistrische kwestie zitten in het slop." De OVSE-Voorzitter zei ook dat de grote lijnen voor het oplossen van de conflicten zeker gekend zijn en dat de elementen voor een oplossing al op tafel liggen. Het is dus vooral een kwestie van politieke wil. "Daarom roep ik de politieke leiders van de betrokken landen op om blijk te geven van inzicht en, volgens hun eigen mogelijkheden, hun verantwoordelijkheden op te nemen, ongeacht de manier waarop ze bij deze conflicten betrokken zijn," zo zei hij. De OVSE-Voorzitter zei ook dat de Ministeriële Vergadering vorig jaar in Ljubljana heeft geholpen om de sfeer op te klaren na jaren van twijfels over de levensvatbaarheid van de OVSE. Maar dat de onderliggende fundamenten die nieuwe breuklijnen in Europa dreigen te vormen, er nog altijd zijn. "Ze moeten aangepakt worden," zo sprak Minister De Gucht. "Daarom denk ik dat onze belangrijkste taak bestaat uit het herstellen van het vertrouwen in de OVSE als een doeltreffend instrument voor vrede en stabiliteit in heel Europa; en dit dankzij samenwerking, preventieve diplomatie, economische ontwikkeling, respect voor de mensenrechten en het bevorderen van democratische instellingen." De Permanente Raad die de voornaamste besluitvormende instelling van de OVSE is, werd bijgewoond door de hoofden van de delegaties bij de OVSE en door belangrijke personaliteiten van de OVSE-instellingen en -posten op het terrein. Koning Albert nam ook deel aan een werkvergadering en hij woonde een receptie bij. Bij de lunch heeft hij een korte toespraak gehouden waarin hij vol lof was over de inspanningen van de OVSE in de strijd tegen de mensenhandel. "Dit is een beleidsdomein waar een grondige aanpak gespreid over heel het continent en gebaseerd op fundamentele waarden en rechten, absoluut essentieel is," zo stelde de Koning.