05 dec 2006 16:22

OVSE-Voorzitter roept op tot sterke actie om illegale wapensmokkel per vliegtuig aan te pakken

De OVSE-Voorzitter, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, roept een groot aantal organisaties en bedrijven op om begin volgend jaar deel te nemen aan een bijzondere bijeenkomst over hoe illegale smokkel van lichte en kleine wapens per vliegtuig kan worden bestreden.

De OVSE-Voorzitter, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, roept een groot aantal organisaties en bedrijven op om begin volgend jaar deel te nemen aan een bijzondere bijeenkomst over hoe illegale smokkel van lichte en kleine wapens per vliegtuig kan worden bestreden.

OVSE-Voorzitter roept op tot sterke actie om illegale wapensmokkel per vliegtuig aan te pakken BRUSSEL, 4 December 2006 -De OVSE-Voorzitter, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, roept een groot aantal organisaties en bedrijven op om begin volgend jaar deel te nemen aan een bijzondere bijeenkomst over hoe illegale smokkel van lichte en kleine wapens per vliegtuig kan worden bestreden. Tijdens de tweedaagse Ministeriële Raad, die morgen eindigt, hebben de OVSE-ministers van Buitenlandse Zaken een beslissing van het Forum voor Veiligheidssamenwerking van de Organisatie aangenomen om in het eerste trimester van volgend jaar een bijzondere bijeenkomst te houden over het aanpakken van de illegale smokkel per vliegtuig. " Er is enige vooruitgang geboekt inzake onderwerpen als kleine en lichte wapens ", zei Minister De Gucht bij de opening in opmerkingen tot de Ministers waarin hij verwees naar de strijd tegen illegale smokkel van dergelijke wapens per vliegtuig. Hij merkte op dat er met name vooruitgang is geboekt in de bestrijding van dergelijke illegale smokkel per vliegtuig. De proliferatie van kleine wapens vormt een ernstige bedreiging voor de menselijke veiligheid. Kleine wapens doden meer dan half een miljoen mensen per jaar, dat is 1.400 elke dag. In de huidige geglobaliseerde wereld zorgen regeringen ervoor dat ze hun burgers kunnen beschermen en samenwerken om een gecoördineerd antwoord te vinden op deze uitdaging. Het Forum voor Veiligheidssamenwerking komt wekelijks in Wenen bijeen. Het houdt besprekingen en neemt beslissingen over de militaire aspecten van veiligheid, ondermeer aangaande vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen. Dankzij de essentiële bijdrage van het Forum kan de OVSE een voortrekkersrol spelen in het creëren van normen en richtlijnen om kleine en lichte wapens aan te pakken.