11 apr 2008 13:49

Parlement keurt Verdrag van Lissabon goed.

Het Belgische parlement heeft op 10 april het wetsontwerp goedgekeurd houdende de instemming met het verdrag van Lissabon.

Het Belgische parlement heeft op 10 april het wetsontwerp goedgekeurd houdende de instemming met het verdrag van Lissabon.

Parlement keurt Verdrag van Lissabon goed. Brussel, 11 april 2008 Het Belgische parlement heeft op 10 april het wetsontwerp goedgekeurd houdende de instemming met het verdrag van Lissabon. Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is zeer tevreden: "Het is belangrijk dat het Verdrag van Lissabon volgend jaar in werking treedt. Het Verdrag verhoogt immers de democratische legitimiteit van de Unie. Deze hogere democratische legitimiteit zal zich concreet vertalen in een betere parlementaire controle. Behoudens een beperkt aantal gevallen zal het wetgevende werk van de Unie gezamenlijk door de Raad van Ministers en door het Europese Parlement aangenomen worden. De budgettaire bevoegdheid van het Europese Parlement wordt uitgebreid en de rol van het Parlement wordt versterkt bij het sluiten van internationale akkoorden", stelt minister De Gucht die er aan toevoegt: "Ook de nationale parlementen worden nauwer betrokken bij de Europese integratie. Zo zullen de nationale parlementen de wetgevende voorstellen van de Commissie toetsen aan het subsidiariteitsbeginsel." "Het Verdrag van Lissabon versterkt eveneens de effectiviteit van de Unie. De instellingen worden vernieuwd en de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid breidt uit", aldus nog Minister De Gucht.