04 nov 2004 01:00

Paspoorten met microchip

België zal vanaf medio november 2004 paspoorten afleveren met een ingebouwde microchip.

België zal vanaf medio november 2004 paspoorten afleveren met een ingebouwde microchip.

Brussel, 3/11/2004 België zal vanaf medio november 2004 paspoorten afleveren met een ingebouwde microchip. Deze zullen op een stapsgewijze manier in omloop komen. De volledige periode zal een tiental weken in beslag nemen, zodat tegen einde januari 2005 alle nieuwe paspoorten een microchip zullen bevatten. Ons land heeft daarmee een wereldprimeur. In een eerste fase, overeenkomstig de internationale afspraken, zal op de microchip informatie worden opgeslagen zoals de identiteitsgegevens, de handtekening en de paspoortfoto. In die eerste fase wordt nog géén vingerafdruk opgenomen op de microchip: hiervoor is eerst een Europese regelgeving nodig. Deze maatregel is momenteel in voorbereiding. Zeer belangrijk is dat noch de aflevering van de paspoorten met microchip, noch de latere veranderingen en verbeteringen daaraan negatieve gevolgen hebben voor de Belgen die nu reeds een paspoort hebben. Die paspoorten blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur, meestal is dat 5 jaar.