11 mrt 2010 13:44

Paul Magnette et Charles Michel ijveren samen voor het behoud van de wouden

België steunt de strijd tegen de ontbossing van tropische wouden

België steunt de strijd tegen de ontbossing van tropische wouden

Paul Magnette et Charles Michel ijveren samen voor het behoud van de wouden Brussel, 11/03/2010 België steunt de strijd tegen de ontbossing van tropische wouden Op donderdag 11 maart wordt in Parijs een Ministeriële bijeenkomst georganiseerd over de strijd tegen ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden. Deze conferentie, een gemeenschappelijk initiatief van Frankrijk en Noorwegen, verenigt donoren en onder meer landen uit het Congobekken, uit de tropische gordel rond Indonesië en Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië. Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie, zal er de Belgische regering vertegenwoordigen. Ongeveer 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voort van ontbossing. België steunt de Europese doelstelling om de ontbossing tegen 2020 ten minste te halveren en tegen 2030 volledig te stoppen. De strijd tegen ontbossing is niet alleen nodig om het klimaat te redden, maar ook voor de bestrijding van armoede, de bescherming van de inheemse bevolking en van de biodiversiteit. Zo zijn 40 miljoen Congolezen voor hun dagelijks levensonderhoud afhankelijk van het regenwoud in het Congo Bassin, het tweede grootste woud ter wereld. Vanuit die vaststelling heeft de Belgische ontwikkelingservaring al heel wat expertise met duurzaam bosbeheer in de Democratische Republiek Congo. Een beleidsmedewerker van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel zal daarom deelnemen aan de bijeenkomst in Parijs. Op de klimaatconferentie in Kopenhagen in december vorig jaar, bereikten wereldleiders een akkoord over de nood aan financiering van een mechanisme om boskap en bosdegradatie in ontwikkelingslanden tegen te gaan (REDD). Frankrijk en Noorwegen willen dit akkoord, via de organisatie van deze Ministeriële bijeenkomst in Parijs, een nieuwe politieke impuls geven. De conferentie heeft als doel fondsen te verzamelen, te bekijken op welke manier best een globaal partnerschap op poten wordt gezet om de coördinatie tussen verschillende initiatieven te verbeteren, en het pad verder te effenen voor de klimaatonderhandelingen met als verhoopte eindpunt de conferentie van de CCNUCC (van de Verenigde Naties) in Cancun in december 2010. Na afloop van deze conferentie, zullen de twee Ministers een evaluatie maken van de mogelijkheden voor hun beider departementen om in dit kader tot concrete actie over te gaan.