28 okt 2004 02:00

Persbericht na afloop van de Informele Raad van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, heeft op 26 en 27 oktober jongstleden de informele bijeenkomst bijgewoond van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie. Deze bijeenkomst vond plaats in het Château Saint-Gerlach te Maastricht (Nederland).

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, heeft op 26 en 27 oktober jongstleden de informele bijeenkomst bijgewoond van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie. Deze bijeenkomst vond plaats in het Château Saint-Gerlach te Maastricht (Nederland).

Brussel, 27/10/2004. De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, heeft op 26 en 27 oktober jongstleden de informele bijeenkomst bijgewoond van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie. Deze bijeenkomst vond plaats in het Château Saint-Gerlach te Maastricht (Nederland). Armand De Decker heeft het belang benadrukt van de programma's rond vrouwenrechten en reproductieve gezondheid. Zo heeft België zich er pas toe geëngageerd om een programma tegen seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo van het fonds van de Verenigde Naties voor activiteiten met betrekking tot bevolking (UNFPA) te steunen voor 8 miljoen euro . Armand De Decker heeft de andere lidstaten van de Europese Unie uitgenodigd om dit programma eveneens te ondersteunen. Armand De Decker heeft de klemtoon gelegd op het verband tussen ontwikkeling en veiligheid. Veiligheid gaat verder dan defensie in de strikte zin van het woord, en is nauw verbonden met de ontwikkelingsperspectieven: zonder vrede en veiligheid blijft ontwikkeling onbereikbaar voor miljoenen mensen die in armoede leven. Daarenboven kan veiligheid nooit duurzaam zijn zonder ontwikkeling. Oorlogen ontnemen alle kansen om een breed geschraagde groei tot stand te brengen in de ontwikkelingslanden. Armand De Decker heeft eveneens het accent gelegd op de strijd tegen corruptie, in het bijzonder in de landen die veiligheidsproblemen kennen. Hij heeft het voorstel voorgesteld dat hij in naam van België deed bij de Wereldbank, om een specifiek programma voor de strijd tegen corruptie te creëren, en hij heeft de Europese Unie voorgesteld een gelijkaardig programma te creëren. Deze bijeenkomst was de laatste waaraan de Europese Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Poul Nielson deelnam. Deze Ministerraad van de Ministers van de Europese Unie is beëindigd met een werklunch onder voorzitterschap van Z.K.H. de Prins van Oranje.