29 mrt 2023 10:46

PERSBERICHT over de Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

België keurt interfederaal plan 2023-2025 ter bestrijding van schadelijk alcoholgebruik goed.

Een grote meerderheid van de Belgen drinkt alcohol.  Alcohol wordt vaak geassocieerd met momenten van gezelligheid en ontspanning, maar kan bij schadelijk gebruik schadelijke gevolgen hebben voor de consument, zijn/haar omgeving en de samenleving als geheel.  Volgens de gezondheidsenquête van Sciensano drinkt 14% van de Belgische bevolking overmatig alcohol, d.w.z. meer dan 10 eenheden alcohol per week.  Dezelfde enquête geeft aan dat 45% van de jonge drinkers (15-24 jaar) vóór de leeftijd van 16 jaar is begonnen met drinken.  Het is bewezen dat vroegtijdig drinken kan leiden tot onomkeerbare hersenbeschadiging en het risico op dodelijke ongevallen sterk verhoogt.

Binge drinken (d.w.z. 6 eenheden alcohol in een periode van 2 uur), hyperalcoholisatie (d.w.z. 6 eenheden alcohol bij één gelegenheid), verslaving, rijden onder invloed, of drinken tijdens de zwangerschap moeten ook worden beschouwd als schadelijk alcoholgebruik.  België is een van de landen waar de alcoholgerelateerde morbiditeit hoog is. 

Internationale deskundigen, zowel uit de praktijk als uit de wetenschappelijke wereld, geven aan dat schadelijk alcoholgebruik dringend moet worden aangepakt. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben de federale ministers en de ministers van de deelentiteiten, die verantwoordelijk zijn voor het alcoholbeleid samengewerkt om een interfederale strategie en een actieplan uit te werken.  Deze strategie en dit actieplan werden voor advies voorgelegd aan stakeholders uit de gezondheids- en welzijnssector, de alcoholindustrie, enz.

Onder voorzitterschap van minister Frank Vandenbroucke keurde de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid het actieplan 2023-2025 goed als onderdeel van de interfederale strategie inzake schadelijk gebruik van alcohol 2023-2028. 

Het actieplan is gebaseerd op verschillende assen en bevat 75 acties om schadelijk alcoholgebruik te bestrijden.  Het is gebaseerd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Hoge Gezondheidsraad.

Er zullen verschillende initiatieven worden genomen of versterkt om de mensen meer bewust te maken van de gevaren van schadelijk alcoholgebruik, waaronder het verband tussen kanker en alcoholgebruik.  Deze initiatieven zullen er ook op gericht zijn de bevolking te helpen de tekenen van schadelijk alcoholgebruik sneller te herkennen en hen te verwijzen naar passende en op maat gesneden zorg. Het proefproject om risicopatiënten in ziekenhuizen sneller op te sporen en naar passende zorg te verwijzen, zal worden versterkt. 

Het actieplan bevat ook specifieke doelstellingen, zoals versterking van preventie en gezondheidsbevordering, verbetering van de toegang tot zorg, vermindering van het aantal door alcohol veroorzaakte doden en ernstig gewonden in het verkeer, en analyse van de prijs van alcoholische dranken. 

Minderjarigen zullen beter worden beschermd tegen de gevolgen van alcoholreclame.  Verschillende maatregelen zullen in wetgeving worden omgezet. Alcoholreclame zal strenger gecontroleerd worden door de oprichting van een onafhankelijk orgaan onder de vleugels van de FOD Volksgezondheid.  De FOD Volksgezondheid zal ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een gezondheidswaarschuwing wanneer alcoholreclame wordt toegestaan, in overleg met de sector.

Er zullen verschillende maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van alcohol te beperken.  Zo zal het verboden zijn om alcohol aan te bieden in het kader van een promotiecampagne (behalve bij degustaties of bij aankoop.

Ook de verkoop van alcohol zal worden verboden

  • In automaten;
  • In tankstations langs de snelwegen tussen 22.00 en 7.00 uur (met uitzondering van restaurants langs de snelwegen);
  • In ziekenhuizen: voor de verkoop van alcoholische dranken of sterke drank, al dan niet gekoeld. Drinken in cafetaria's blijft toegestaan.

Minderjarigen van 16 jaar en ouder zullen geen alcohol meer kunnen kopen, met uitzondering van onvermengde wijn en bier. Zij zullen bijvoorbeeld geen port of vermout mogen kopen. 

Minister Vandenbroucke: "Het is de eerste keer in ons land dat alle bevoegde ministers het eens zijn over een gemeenschappelijke aanpak om het schadelijke gebruik van alcohol in ons land terug te dringen. Dit was absoluut noodzakelijk gezien de enorme maatschappelijke impact van alcohol, vooral op de gezondheid. Maar met de aanneming van dit plan is het werk nog niet gedaan. Alle acties in het plan moeten volledig worden uitgevoerd, zodat we verdere noodzakelijke stappen kunnen zetten voor 2026-2028.”

Alle informatie over de Algemene Cel  Drugsbeleid en de Thematische Vergadering Drugs is beschikbaar op www.drugbeleid.be.

Contactpersoon: Arne Brinckman, woordvoerder minister Vandenbroucke, GSM: 0476 28 83 13