26 okt 2005 14:04

Persconferentie Belgisch beleid ontwikkelingssamenwerking 27.10.2005

Persconferentie Belgisch beleid ontwikkelingssamenwerking 27.10.2005

Persconferentie Belgisch beleid ontwikkelingssamenwerking 27.10.2005

Uitnodiging tot een persconferentie (donderdag 27 oktober - 10u30) Brussel, 26 oktober 2005 Na de informele vergadering van de Europese Ministers van Ontwikkelingssamenwerking te Leeds op 24 et 25 oktober, zal Minister Armand De Decker bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) op woensdag 26 oktober deelnemen aan de analyse van de Belgische beleiden en programma's inzake samenwerking. Zoals alle leden van het Ontwikkelingshulpcomité van de OESO, onderwerpt België zich elke vier à vijf jaar regelmatig aan een analyse van haar ontwikkelingssamenwerking. Dit onderzoek, « Peer Review » genoemd (onderzoek door haar gelijken) is ontworpen als een leerproces waaruit België en de andere donorlanden voordeel moeten halen. Minister Armand De Decker zal er in detail de talrijke fundamentele evoluties en hervormingen voorstellen die de Belgische ontwikkelingssamenwerking deze laatste jaren hebben gekenmerkt en die er de samenhang, de kwaliteit en de efficiëntie van willen versterken. De dag na deze bijeenkomst zal Minister Armand De Decker op donderdag 27 oktober een persconferentie geven tijdens dewelke hij de grote lijnen zal uit de doeken doen van het Belgische Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Minister De Decker zal het budget van de Belgische samenwerking voor 2006 voorstellen alsook de verschillende etappes om de doelstelling te bereiken van 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp tegen 2010. Gelet op de recente actualiteit, zal Minister Armand De Decker eveneens nadruk leggen op de noodzaak van een globale aanpak die ontwikkelings- en migratiebeleid verenigt. Persbijeenkomst Belgische perskaart verplicht Donderdag 27 oktober - 10u30 Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat 15 (6de verdieping) Perscontact Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché van de Minister Gsm : +32 472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geconsulteerd op de websites www.armanddedecker.be en www.dgos.be