14 apr 2015 16:00

Persconferentie Ombudsdienst Pensioenen voorstelling Jaarverslag 2014 op 21 april 2015

Betaling van het pensioen voor iedereen op rekening?  Makkelijker gezegd dan gedaan

Eind van het jaar teveel bedrijfsvoorheffing ingehouden:  geen zorgen u  krijgt deze terug … maar na meer dan één jaar.  Gemengde loopbaan: u krijgt de teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing wellicht terug op een verschillende datum en dit alles zonder al te veel uitleg

Meer dan 37.000 gepensioneerden met een gemengde loopbaan (werknemer- ambtenaar) minder vakantiegeld in 2014? Quid  in 2015?

Toepassing van het Only once principe laat toe de schuld te verminderen of te annuleren.

Vrijstelling van sociale bijdragen = Vrijstelling van pensioen?

Zelfde minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen vanaf augustus 2016.

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen het Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op dinsdag 21 april 2015 om 10:30 u. Zij zullen tekst en uitleg geven bij de hogervermelde items. Onmiddellijk daarna wordt het Jaarverslag officieel overhandigd aan de heer Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine en aan de heer Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Sociale integratie, Willy Borsus, bevoegd voor zelfstandigenpensioenen.

Het Jaarverslag wordt voorgesteld op een persconferentie die plaats heeft in WTC III- Toren, Simon Bolivarlaan 30 bus 5, 1000 Brussel op dinsdag 21 april om 10:30 u.
Inschrijven voor de persconferentie verplicht:
op het telefoonnummer 02/ 274.19.80
per fax op het nummer 02/ 274.19.99
per e-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be