19 apr 2021 13:07

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

De IMC Volksgezondheid laat de vaccinatie van gevangenispersoneel en atleten aan Olympische en Paralympische Spelen van start gaan.

De leden van de IMC Volksgezondheid hebben vanmorgen gedebatteerd over principes, criteria en enkele specifieke doelgroepen die prioriteit zouden kunnen krijgen in fases 1B en 2 van de COVID-19 vaccinatiestrategie. De Olympiërs,  het gevangenispersoneel en de meest kwetsbare gedetineerden zullen nu reeds prioritair gevaccineerd worden.

Gevangeniswezen

Gevangenissen zijn gesloten collectiviteiten waar meerdere volwassenen op een beperkte oppervlakte samenleven. Het risico op besmetting en dus ziekte is er hoger. Evident kan ook het gevangenispersoneel niet altijd voldoende fysieke afstand bewaren tegenover de gedetineerden.  Sommige gevangenissen zijn al geconfronteerd met uitbraken, lockdown, en gevallen van ernstige ziekte bij het personeel. De IMC Volksgezondheid heeft, samen met de Minister van Justitie, beslist het gevangenispersoneel prioritair te vaccineren. Dit zal gebeuren door de bevoegde diensten van het gevangeniswezen.  

Ook de meest kwetsbare gedetineerden (65 plussers en personen met comorbiditeiten) worden gevaccineerd. In de vrije samenleving worden deze groepen ook in de momenteel lopende fase 1B gevaccineerd. De andere gedetineerden zullen gevaccineerd worden bij de start van fase 2, namelijk op het moment dat ook de algemene bevolking aan de beurt komt.

Atleten Olympische en Paralympische Spelen

Om de Belgische atleten die willen deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen alle kansen te geven zich te kwalificeren is de IMC Volksgezondheid akkoord hen in de komende dagen te vaccineren. Ook andere landen hebben een dergelijke beslissing genomen. Het gaat om 170 atleten voor de Olympische Spelen en 55 atleten voor de Paralympische Spelen. Zij zullen uitgenodigd worden zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum op de Heizel te Brussel. De zorgprofessionals die hen begeleiden zijn al gevaccineerd in fase 1A van de vaccinatiecampagne.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.