16 feb 2022 14:23

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

De IMC Volksgezondheid past de COVID-19 testregels aan in het kader van het reizen en geeft de mogelijkheid tot een derde dosis na een Janssen-vaccin.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft vanochtend het advies van de RAG en de RMG over de regels voor het testen in het kader van reizen goedgekeurd.

Daarnaast werd beslist dat mensen die het Janssen vaccin toegediend kregen, een derde dosis kunnen ontvangen zodat zij voldoen aan de voorwaarden in enkele Europese landen om te kunnen deelnemen aan culturele, sportieve activiteiten, horeca, ..

 

Wijzigingen in de regels voor het testen in het kader van het reizen

Voor alle reizen naar België zullen alle niet-Belgische ingezetenen verplicht zijn een digitaal Covid-certificaat voor te leggen, d.w.z. een geldig vaccinatie- of herstelcertificaat of negatief testresultaat. Deze regel is niet van toepassing op korte verblijven van minder dan 48 uur. Deze maatregel werd al beslist door het Overlegcomité van 11 februari 2022.

Vandaag heeft de IMC Volksgezondheid enkele bijkomende maatregelen genomen.

  • Voor iedereen die het land binnenkomt, dus zowel residenten als niet-residenten, en die in het bezit is van één van deze certificaten is er geen verplichting meer om zich te laten testen, noch op dag 1, noch op dag 7, en moeten ook niet in quarantaine gaan.
  • Belgische residenten die niet over een van deze certificaten beschikken en die reizen vanuit een land met een ongunstige epidemiologische situatie, dienen een Rapid Antigen Test (RAT) of PCR test op dag 1 na aankomst in België te laten afnemen. Dit zijn onder meer landen die als donkerrood aangeduid zijn op de kleurenkaart van Europa, en derde landen die niet op de witte lijst staan van Europa.
  • Voor mensen die komen uit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant (Variant of Concern of ‘VOC’) blijven de huidige test- en quarantaineregels ongewijzigd.

Deze nieuwe maatregelen zullen ingaan vanaf 18/2/2022. Meer informatie via www.info-coronavirus.be.

 

Mogelijkheid tot bijkomende dosis na Janssen-vaccin door maatregelen in andere Europese landen

België beschouwt een eerste vaccinatie met het Janssen-vaccin, gevolgd door een extra dosis met het Janssen-vaccin of een mRNA-vaccin, als een volledig vaccinatieschema.   De extra dosis wordt in ons land dus gezien als een boosterdosis. Dit vaccinatieschema, dat dus bestaat uit twee dosissen, is voor ons land voldoende voor een positief Covid Safe Ticket en het Europees Digitaal Corona Certificaat.

In Frankrijk en Duitsland daarentegen bestaat een volledig vaccinatieschema voor mensen die gestart zijn met het Janssen-vaccin sinds januari van dit jaar uit drie dosissen, namelijk het eerste Janssen vaccin gevolgd door twee mRNA vaccins (namelijk één om het basisschema te vervolledigen en het andere als booster).   Dit vaccinatieschema is in deze landen nodig om te kunnen deelnemen aan culturele, sportieve, … activiteiten, maar ook om toegang te krijgen tot horeca.  Het Groothertogdom Luxemburg heeft beslist om dit vaccinatieschema aan te bieden aan haar burgers wiens schema is gestart met een Janssen vaccin, en dit op vrijwillige basis. 

De IMC Volksgezondheid heeft vandaag beslist om deze mogelijkheid ook in ons land in te voeren voor personen die het Janssen-vaccin kregen. De personen die dit vaccinatieschema wensen, kunnen een herhalingsvaccinatie krijgen vanaf 3 maanden na de tweede dosis. Zij kunnen contact nemen met een vaccinatiecentrum in hun buurt om een afspraak te maken en krijgen ook alle nodige informatie over deze derde dosis. 

Deze vaccinatie is vrijwillig en gratis, en enkel mogelijk voor volwassenen. Het Janssen-vaccin werd namelijk niet toegediend aan minderjarigen.

 

Deze persmededeling is gezamenlijk opgesteld namens de ministers die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

- Christie Morreale - Waalse regering (Voorzitster IMC),

- Wouter Beke - Vlaamse Regering,

- Frank Vandenbroucke - Federale Regering,

- Valérie Glatigny – Franse Gemeenschapsregering,

- Bénédicte Linard - Franse Gemeenschapsregering,

- Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,

- Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,

- Antonios Antoniadis - Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, regeringscommissaris Corona.

 De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.