13 jul 2022 14:29

PERSMEDEDELING van de Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Prof. Dr. Charlotte Colman en Dr. Pablo Nicaise aangeduid als nieuwe coördinatrice en adjunct-coördinator van de Algemene Cel Drugsbeleid

In 2008 werd de Algemene Cel Drugsbeleid opgericht om een globaal en geïntegreerd beleid te realiseren in ons land rond alcohol, tabak, illegale drugs, psychoactieve medicatie, maar ook gedragsverslavingen zoals gokken. Alle bevoegde Ministers, zowel van de federale regering als van de deelstaten, hebben vertegenwoordigers in deze Cel en bereiden de dossiers voor die aan een Interministeriële Conferentie worden voorgelegd. 

Aan het hoofd van deze Cel staan een coördinatrice en een adjunct-coördinator. Zij zitten de Algemene Cel Drugsbeleid voor, bepalen mee de beleidsagenda en nemen deel als ‘nationaal drugscoördinator’ aan internationale vergaderingen.

Vandaag werden Prof. Dr. Charlotte Colman en Dr. Pablo Nicaise aangeduid als respectievelijk coördinatrice en adjunct-coördinator.

Prof. Dr. Charlotte Colman is master in de Criminologie en behaalde een Doctoraat in de Criminologie in 2014. Sinds 2017 is zij professor criminologie aan de Universiteit Gent. Haar expertisegebieden zijn onder meer drugsbeleid en drugsmarkten. 

Dr. Pablo Nicaise is master in de politieke wetenschappen, politieke sociologie en internationale relaties, en behaalde een Doctoraat in Volksgezondheidswetenschappen in 2013. Zijn expertisegebieden zijn onder meer gezondheidszorgsystemen, organisatie van zorg en diensten in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingen, en netwerkgovernance.

Zij zijn aangeduid voor een mandaat van 4 jaar, dat hernieuwbaar is.

Dit persbericht is opgemaakt namens de Ministers die deel uitmaken van de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid.

Contact

Billy Buyse: 0496 47 44 87 (woordvoerder Minister F. Vandenbroucke)

Charlotte Colman : Charlotte.Colman@UGent.be

Pablo Nicaise : pablo.nicaise@uclouvain.be

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.