23 apr 2019 12:58

Persmoment : Nieuwe ontwikkelingen in de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen moeten aan verschillende criteria voldoen om een toelating te krijgen. Deze criteria worden beoordeeld door experten van de FOD Volksgezondheid. Dit om zowel de werkzaamheid van de producten te garanderen, als de risico’s voor het milieu en de gezondheid te evalueren. Deze evaluatieprocedure evolueert voortdurend. Op deze voormiddagsessie zal daarom een overzicht gegeven worden van de laatste nieuwigheden in deze procedure.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- de noodtoelating van 120 dagen die bepaalde producten kunnen krijgen om een plaag of onkruid te bestrijden. Dit is onder andere het geval voor sommige neonicotinoïden, die in verband gebracht worden met de sterke achteruitgang van de bijenpopulaties. Onder welke voorwaarden worden deze toelatingen verleend? Welke risicobeperkende maatregelen worden opgelegd?

- Sinds 2018 worden de hormoonontregelende eigenschappen van een werkzame stof in rekening gebracht bij de risicoanalyse. Hoe gaat dit in zijn werk? Welke invloed heeft dit op de evaluatie van producten? Worden de reeds erkende werkzame stoffen ook aan een dergelijke analyse onderworpen?

Er circuleert veel – en vaak tegenstrijdige – informatie over pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen. Daarom bieden we u met deze informatiesessie een overzichtelijke samenvatting. Het persmoment heeft plaats om 12u. ’s middags na de presentaties. U ontvangt er alle informatie en kan er uw vragen stellen. Na afloop kan u verder bijpraten en kennis maken met onze experten tijdens een walkingdinner.

Wanneer: Donderdag 25 april, vanaf 9u.

Plaats: Eurostation II, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel Zaal BARA, 1e verdieping. Gelieve u aan te melden bij het onthaal.

Bereikbaarheid : Per trein, bus, tram of metro : station Brussel Zuid. Neem de uitgang “Victor Hortaplein”. Met de auto : Q-park Zuidstation

Contact : Jan Eyckmans (Woordvoerder) Jan.eyckmans@health.fgov.be - 0495/25 47 24