08 apr 2015 15:31

Persuitnodiging, 22 april 2015: de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag 2014 voor

Op woensdag 22 april 2015 zullen Guido Herman en Catherine De Bruecker hun jaarverslag 2014 voorstellen in aanwezigheid van de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De ombudsmannen illustreren hoe de toegenomen grensoverschrijdende mobiliteit van de burgers nieuwe realiteiten schept met internationale dimensie.

Die laatste vormen een nieuwe uitdaging voor de betrokken administraties in hun relatie tot de burgers in het zoeken naar goede en aangepaste oplossingen.

De voorstelling van het jaarverslag aan de pers vindt plaats om 16u in de salons van de Kamervoorzitter, gevolgd door de officiële overhandiging.

Ingang pers: Leuvenseweg 13, 1000 Brussel. Perskaart is verplicht.