13 sep 2016 17:14

PERSUITNODIGING: All on board: België zet zich in voor de toekomst van walvissen en dolfijnen

Op 19 september organiseren de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het International Fund for Animal Welfare (IFAW) een evenement over walvissen en walvisachtigen. « All on Board : exchanges on noise, ship strikes and pollution for the improvement of cetaceans’ survival ». Marie Christine Marghem, federaal minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, zal de acties van België voorstellen; Philippe De Backer, staatssecretaris voor Noordzee, zal de lancering van het Belgian Cetaceans Network aankondigen.
 

Het evenement zal vooral wetenschappers, vertegenwoordigers van ngo’s en leden van sectoren die afhangen van de zee samenbrengen. Mevrouw Marghem zal focussen op de leidende rol die ons land speelt in de internationale organisaties die werken rond de bescherming van walvissen en walvisachtigen. De voormiddag zal gewijd zijn aan de toenemende druk die deze zeezoogdieren overal op de planeet ondergaan. De film « Sonic Sea », gemaakt door het IFAW en de NRDC (Natural Resources Defense Council), zal tonen hoe geluid de stille onderwaterwereld is binnengeslopen en een nieuwe bedreiging voor de walvissen en walvisachtigen vormt. Vervolgens kan het publiek deelnemen aan een debat met internationale experten over maatregelen om botsingen met schepen te beperken, de geluidshinder op zee te verminderen en de mariene vervuiling beter aan te pakken.

 

In de namiddag staat de eerste vergadering van het « Belgian Cetaceans Network » op het programma, dat wetenschappers en stakeholders samenbrengt. Het doel van dit netwerk is om uitwisseling te bevorderen tussen Belgische onderhandelaars, wetenschappers en economische actoren om de volgende internationale vergaderingen voor te bereiden. De heer De Backer zal de werkzaamheden van het Belgisch netwerk lanceren.

 

Het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd voor de bescherming van de mariene biodiversiteit. Het wil regelgevende maatregelen bepalen om de impact die walvissen en walvisachtigen ondergaan te verminderen. Het is ook zijn rol om er mee voor te zorgen dat deze maatregelen op internationaal en Europees niveau worden aangenomen: binnen de Internationale Walviscommissie (eind oktober zal er een vergadering plaatsvinden met de nieuwe Belgische commissaris) of de Verenigde Naties.

 

U bent van harte welkom op dit symposium van 9u30 tot 14u om vragen te stellen aan de experten die dergelijke maatregelen binnenkort zullen verdedigen op internationale fora. Adres: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Ernest Blerotstraat - 1070 Brussel (aan het Zuidstation) De voertaal van het evenement is Engels.

 

Programma: ·

9.30 - 10.00 Onthaal met koffie en thee ·

10.00 - 10.15 Inleiding door Marie Christine Marghem ·

10.15 - 11.15 Filmvertoning “Sonic Sea” www.sonicsea.org ·

11.15 - 11.30 Pauze ·

11.30 - 13.00 Panelgesprek met experten en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de sector van het maritiem vervoer, en discussie met het publiek

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.30 Lancering van het “Belgian Cetaceans Network” door Philippe De Backer

 

Perscontact: Heleen Vandenberghe, communicatiemedewerker van de FOD – 0486 12 67 98. Een persdossier zal ter plaatse aanwezig zijn.