21 nov 2022 09:48

PERSUITNODIGING - Biodiversiteit: de federale regering onderneemt actie

24 november 2022 om 9.00 uur: persconferentie voor de lancering van het BiodiversiScape-programma

De federale milieuoverheid nodigt u uit voor een voorstelling van haar nieuwe BiodiversiScape-programma voor "meer biodiversiteit in landschappen en gebouwen", een initiatief van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en in samenwerking met Defensie, de Regie der Gebouwen, de NMBS en Infrabel.

In de nasleep van de de Belgian Biodiversity Aliance, een nationaal initiatief dat eind oktober 2022 werd gelanceerd in de aanloop naar de COP15 van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (VBD), wil de federale regering een voorbeeld stellen, wegen openen en praktische documentatie verschaffen. Het doel? Die biodiversiteit systematisch integreren in ruimtelijke ordeningsplannen en bij de bouw of renovatie van gebouwen.

Door nauwe samenwerking met zijn partners, dewelke beheerders zijn van enkele miljoenen vierkante meters infrastructuur en grond in het hele land, wil BiodiversiScape :

  • sensibiliserings- en ontwikkelingsprojecten inzake biodiversiteit op geselecteerde federale sites uitvoeren;
  • technische voorschriften en richtlijnen ontwikkelen voor iedereen die op grote gebieden actie wil ondernemen;
  • een concreet voorbeeld stellen, andere federale agentschappen, organisaties en belangrijke vastgoedspelers in België sensibiliseren en uitnodigen om zich bij het proces aan te sluiten.

De persconferentie begint om 9 uur stipt, met de federale minister van Leefmilieu Zakia Khattabi, de minister van Defensie Ludivine Dedonder en de CEO's van de partnerorganisaties of hun vertegenwoordigers, die allen sterk betrokken zijn bij biodiversiteit. Zij zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, samen met het team van BiodiversiScape.

Praktische informatie voor journalisten

Datum: 24 november om 9.00 uur - ontvangst en koffie vanaf 8.30 uur

Plaats: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
1210 Brussel
Kamer HÄLSA, gelegen op het gelijkvloers

Er wordt gezorgd voor een simultane vertolking naar het Frans en het Nederlands.

De persconferentie wordt gevolgd door interviews. Kort na de conferentie zal een persbericht worden verspreid en op de dag van het evenement zal een persmap beschikbaar zijn.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via het e-mailadres sustainable.belgium@health.fgov.be en aan te geven welke personen/instellingen u wilt interviewen, zodat wij de sessie zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.