29 apr 2024 15:24

Persuitnodiging: conferentie over antimicrobiële resistentie van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Op 7 en 8 mei 2024 zal de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid), in samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het onderzoeksinstituut Sciensano, een conferentie op hoog niveau organiseren over antimicrobiële resistentie (AMR) in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. 

Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een aanzienlijke bedreiging voor de wereldwijde volksgezondheid, die dringende en gecoördineerde actie op nationaal en internationaal niveau vereist. De opkomst van antimicrobiële resistente pathogenen ondermijnt de effectiviteit van antibiotica en andere antimicrobiële middelen, waardoor voorheen behandelbare infecties steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, te beheersen zijn. Zonder doeltreffende interventies heeft AMR het potentieel om decennia van medische vooruitgang terug te draaien, dat kan resulterenin een toename van morbiditeit, mortaliteit en gezondheidskosten wereldwijd. 

De AMR-conferentie biedt een uitgebreid kader om de kritieke kwesties rond zorggerelateerde infecties (HAIs) en antimicrobiële resistentie (AMR) aan te pakken. Het centrale thema op 7 mei is "Strijd tegen zorggerelateerde infecties en antimicrobiële resistentie vanuit een One Health-perspectief" en heeft tot doel samenwerking en kennisdeling tussen experts op dit gebied te bevorderen. Het thema van 8 mei zal zich concentreren op antimicrobiële resistentie (AMR) als een EU-gezondheidsnoodsituatie en heeft tot doel beleidsmakers waardevolle inzichten te bieden om AMR aan te pakken. 

De federale ministers van Landbouw en Volksgezondheid zullen de conferentieplechtigheden openen. 

Programma-overzicht

7 mei 2024: AMR One World One Health-conferentie georganiseerd door Sciensano

Welkomstwoord en inleiding door de federale minister van Landbouw.  

De conferentie, georganiseerd door Sciensano, zal zich richten op de "One World One Health"-benadering voor surveillance-initiatieven, waarbij de onderlinge verbondenheid van menselijke, dierlijke en milieugezondheid centraal staat. De discussies zullen zich toespitsen op analyses van antimicrobiële consumptie en resistentie, en op strategieën om resistentiemigratie aan te pakken. Bovendien zullen parallelle sessies dieper ingaan op onderwerpen zoals milieu-surveillance van AMR, antimicrobiële beheer, en maatregelen ter preventie en controle van infecties.

8 mei 2024: AMR high-level meeting georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Op de afsluitende dag van de conferentie staat het versterken van de EU-respons op AMR centraal, met groepsdiscussies en presentaties van belangrijke stakeholders. De onderwerpen zullen onder meer de implementatie van de EU-doelstellingen voor AMR, strategieën om onnodige antibiotiica voorschriften te verminderen, en initiatieven om onderzoek en ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen te stimuleren en de toegang tot bestaande antibiotica te verbeteren, omvatten. De dag zal worden ingeluid en afgesloten met inspirerende toespraken van de Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van België

Praktische informatie

  • Locatie: Résidence Palace, Polak-zaal, Wetstraat 155, 1040 Brussel
  • Registratie vanaf 8:00 uur.
  • De conferentie wordt uitsluitend in het Engels gehouden; er wordt geen vertaling voorzien. 
  • Tijdens verschillende pauzes (koffiepauzes en lunches) zullen sprekers en AMR-experts beschikbaar zijn om met journalisten te spreken en hun vragen te beantwoorden. 

Perscontact

Journalisten wordt vriendelijk verzocht zich te registreren via de registratielink op de registratieplatform https://forms.office.com/e/QQQLfP7Ev3 vóór 3 mei en hun aanwezigheid aan te kondigen bij Vinciane Charlier, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid

  • vinciane.charlier@health.fgov.be
  • GSM: 0475 93 92 71

Een persmap is op aanvraag beschikbaar. 

Voor meer informatie vindt u het conferentieprogramma bijgevoegd.