19 apr 2024 16:48

Persuitnodiging: jubileum van Connectoo

Twee jaar geleden hebben wij Connectoo gelanceerd! De FOD Beleid en Ondersteuning maakt graag van de gelegenheid gebruik om je uit te nodigen voor zijn 2e jubileum. Dit moment zal de gelegenheid zijn om de resultaten van de opleiding en de inspirerende initiatieven op het vlak van ondersteuning van de burgers en de ontwikkeling van digitale competenties voor te stellen.

Connectoo, een initiatief dat probeert om de digitale kloof weg te werken

Het connectoo-certificaat is een certificerende online opleiding die toegankelijk is voor iedereen en in de eerste plaats gericht is aan alle ambtenaren die mee willen helpen de digitale kloof te dichten.

Deze aanpak is er gekomen nadat in 2021 werd vastgesteld dat 49% van de volwassen bevolking in ons land nog steeds geen digitaal contact had met de overheidsdiensten (enquête van Statbel uit 2021). De FOD Beleid en Ondersteuning ontwikkelde Connectoo om de verwarring van burgers als gevolg van de digitalisering van administratieve procedures te verhelpen.

Overheidsmedewerkers, ongeacht hun niveau, geven zich vrijwillig op, volgen een opleiding en eenmaal ze het brevet behalen, zijn zij klaar om de burgers die afhaakten in het digitale tijdperk te helpen bij hun administratieve verrichtingen.

In Brussel, Wallonië en Vlaanderen zijn steeds meer plaatsen waar je deze “digitale openbare schrijvers” en connectoo-ruimtes kan terugvinden.

Meer informatie op connectoo.belgium.be.

Agenda

 • 11u00: Onthaal van de deelnemers
 • 11u30: Welkomstwoord van de voorzitter van de FOD BOSA
 • 11u40: Toespraak van de Staatssecretaris voor Digitalisering
 • 11u50: Toespraak over de stand van zaken wat betreft de digitale kloof in België door Mevr. Sylvie Pinchart van Lire et Ecrire
 • 12u00: Toespraak van medewerkers van de FOD BOSA en van Bibliotheken Zonder Grenzen over de resultaten en de impact van de gecertificeerde connectoo-opleiding
 • 12u15: Panel van experts en getuigenissen over inspirerende initiatieven:
  • Mevr. Karen Viaene - Intercommunale West-Vlaanderen
  • M. Gauthier Wilmet - Gemeente Etterbeek
  • M. Jef De Bakker - Blenders VZW
  • M. Pascal Vrebos - ULB.
 • 13u00: Toespraak van Jean-François Plard van PIX Frankrijk
 • 13u15: Slotwoord gevolgd door lunch en netwerken.

Praktisch

 • Datum: dinsdag 23 april 2024
 • Wanneer: van 11u tot 14u
 • Plaats: FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) - Simon Bolivarlaan 30/1, 1000 Brussel

Om de organisatie te vergemakkelijken, vragen wij je om jouw aanwezigheid te bevestigen via een e-mail naar het adres france.ravyts@bosa.fgov.be en axel.nulluy@michel.fed.be.