03 jun 2021 05:00

Persuitnodiging | Webinar “Met de fiets naar het werk: beleid en praktijk” georganiseerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer op 15 juni 2021

De enquêtes uitgevoerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer tonen aan dat het fietsgebruik de laatste jaren in stijgende lijn gaat. De gezondheidscrisis zou deze trend nog kunnen versterken: bij een enquête uitgevoerd in december 2020 door de FOD Mobiliteit, gaf 15% van de respondenten aan na de crisis de fiets te willen gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen, terwijl dit voordien 11% bedroeg. 
 
Naar aanleiding van de Wereldfietsdag op 3 juni organiseert het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer een webinar over het woon-werkverkeer met de fiets.

Praktische informatie

Wanneer? Dinsdag 15 juni 2021 van 9u tot 12u15 

Waar? Online via Youtube 

Hoe zich in te schrijven? Vul het inschrijvingsformulier in

Programma

Moderator : Thomas De Spiegelaere, Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer 

  • 9:00 : Algemene inleiding - Emmanuelle Vandamme (Voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer) 

  • 9:10 : Fietsgebruik in België in cijfers (FR) – Christophe Pauwels (FOD Mobiliteit en Vervoer) 

  • 9:35 : De recente maatregelen ten voordele van fietsers in de Wegcode (NL) – Karel Hofman (FOD Mobiliteit en Vervoer) 

  • 9:55 : Fiscaliteit en aspecten inzake sociale zekerheid van het woon-werkverkeer met de fiets (NL) - Jonas Maricau en Kim Leemans (Securex) 

  • 10:15 : Fietsongevallen: statistieken en regelgeving (FR en NL) – Danny De Baere (FOD Werkgelegenheid), Nathalie Moreau en Freya Slootmans (Vias) 

  • 10:40 : Pauze 

  • 10:50 : Uitwisseling van ervaringen m.b.t. het fietsbeleid binnen de onderneming (FR en NL) – Patrick Vlasselaer (GSK), Wino Wammes (BASF) en Julie Rigo (ABVV) 

  • 11:25 : Regionaal beleid ter bevordering van de fiets binnen de onderneming - Jan Pelckmans (MOW), Boris Nasdrovisky (Waalse Overheidsdienst) en Frederik Depoortere (Brussel Mobiliteit) 

  • 12:00 : Besluit – de Minister van Mobiliteit, de heer Georges Gilkinet  

De gebruikte talen zullen Nederlands en Frans zijn. Er wordt simultaanvertaling voorzien. 
 
 
Georges Gilkinet, Vicepremier en Minister van Mobiliteit : "De fiets wordt steeds populairder en daar ben ik blij om, want fietsen is goed voor onze gezondheid, onze mobiliteit en onze economie. Het regeerakkoord wil zo veel mogelijk mensen aanmoedigen om met de fiets naar het werk te gaan. Ik kijk dan ook uit naar het webinar "Met de fiets naar het werk: beleid en praktijk" dat de FOD  Mobiliteit en Vervoer organiseert. Als minister van Mobiliteit is het mijn ambitie om het voor iedereen makkelijker te maken om te fietsen. Ik reken daarvoor op de expertise van de FOD en zijn belangrijkste partners, maar baseer me ook op de praktijkervaring van verenigingen en regelmatige fietsers. Aarzel dus niet om op 15 juni bij ons langs te komen om ideeën uit te wisselen en samen een visie op fietsen in België uit te werken.

Contact

Indien u vragen heeft, kan u contact opnemen met Charline Darimont (charline.darimont@mobilit.fgov.be - 02 277 31 70).