27 okt 2005 13:58

Pilootproject mensenrechten Kirgizstan

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft beslist om een bedrag van 300.000 Euro vrij te maken (via het budget conflictpreventie) voor een pilootproject, dat loopt van 2005 tot 2007, ter ontwikkeling van een nationaal systeem dat de bevordering en de bescherming van de mensenrechten in de Republiek Kirgizstan (Centraal-Azië) moeten ten goede komen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft beslist om een bedrag van 300.000 Euro vrij te maken (via het budget conflictpreventie) voor een pilootproject, dat loopt van 2005 tot 2007, ter ontwikkeling van een nationaal systeem dat de bevordering en de bescherming van de mensenrechten in de Republiek Kirgizstan (Centraal-Azië) moeten ten goede komen.

Brussel, 26.10.2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft beslist om een bedrag van 300.000 Euro vrij te maken (via het budget conflictpreventie) voor een pilootproject, dat loopt van 2005 tot 2007, ter ontwikkeling van een nationaal systeem dat de bevordering en de bescherming van de mensenrechten in de Republiek Kirgizstan (Centraal-Azië) moeten ten goede komen. Dit pilootproject kadert in een initiatief, (Action 2 genoemd) van Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, dat erop gericht is om lokale capaciteiten inzake mensenrechten te versterken. Dit bedrag zal gestort worden ten voordele van een fonds dat beheerd wordt door het Programma voor Ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNDP). De agentschappen van de Verenigde Naties zullen de coördinatie op het terrein verzekeren van dit project. De steun van Minister De Gucht aan dit pilootproject heeft een dubbel oogmerk. Met name de Verenigde Naties helpen inzake het verbeteren van de mensenrechten en het engagement van België voor de "humane dimensie" van de OVSE versterken. Kyrgizstan is lid van deze organisatie en België zal in 2006 Voorzitter zijn van de OVSE.