27 nov 2006 12:29

Politiechefs OVSE spreken af om nauwer samen te werken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad

Tijdens een conferentie die werd georganiseerd op initiatief van OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, hebben politiechefs uit meer dan 50 OVSE-landen vandaag afgesproken om de politiediensten op internationaal niveau nauwer te laten samenwerken, om zo de georganiseerde misdaad beter te bestrijden en de veiligheid te verbeteren.

Tijdens een conferentie die werd georganiseerd op initiatief van OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, hebben politiechefs uit meer dan 50 OVSE-landen vandaag afgesproken om de politiediensten op internationaal niveau nauwer te laten samenwerken, om zo de georganiseerde misdaad beter te bestrijden en de veiligheid te verbeteren.

Politiechefs OVSE spreken af om nauwer samen te werken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad BRUSSEL, 24 november 2006 – Tijdens een conferentie die werd georganiseerd op initiatief van OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, hebben politiechefs uit meer dan 50 OVSE-landen vandaag afgesproken om de politiediensten op internationaal niveau nauwer te laten samenwerken, om zo de georganiseerde misdaad beter te bestrijden en de veiligheid te verbeteren. Deze één dag durende conferentie van OVSE-politiechefs was de eerste in zijn soort in de OVSE-regio. Deelnemers namen aan het einde van de samenkomst een verklaring van drie pagina's aan waarin ze hun sterk engagement om samen te werken bevestigen. Er werd ook afgesproken om elke drie jaar een OVSE-bijeenkomst van politiechefs te houden. "België heeft besloten om de politiechefs samen te brengen omdat het de mensen op het terrein zijn die informatie moeten uitwisselen, verdachten onderzoeken en hen voor het gerecht brengen. Politiemannen moeten op de volledige medewerking en bereidheid van hun collega's kunnen rekenen, en op de gerechtelijke structuren in alle betrokken landen", zei Speciaal Gezant Pierre Chevalier, die sprak in naam van OVSE-voorzitter De Gucht en de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael. "Agentschappen die de wet opleggen zouden steeds meer op een grensoverschrijdende basis moeten samenwerken om de misdaad te bestrijden", zei de Speciaal Gezant, en voegde eraan toe dat democratische controle en de bescherming van onze burgers hoog op de agenda horen te staan. De Organisatie promoot niet alleen internationale samenwerking, maar werkt ook op lokaal niveau, door te helpen bij de opleiding van democratische en professionele politieofficieren in gebieden zoals Kosovo en Kirgizië. OVSE- Secretaris-Generaal Marc Perrin de Brichambaut zei dat het aanmoedigen van een internationale samenwerking van politiediensten perfect illustreert hoe de Organisatie functioneert als een innoverend platform voor een dialoog in nichedomeinen. "De OVSE is actief op strategisch niveau, door de deelnemende Staten te helpen om internationale verdragen over de georganiseerde misdaad in praktijk te brengen en door de beste praktijken te verzamelen en door te geven," aldus de OVSE-Secretaris-Generaal. "De aanwezigheid van meer dan 50 politiechefs bewijst dat zij zich bewust zijn van de belangrijke bijdrage die de politiediensten in zake veiligheid leveren. Meer nog: zonder de inzet van en de samenwerking door politiediensten is de ontwikkeling van een democratische samenleving niet mogelijk," zei de Belgische commissaris-generaal Herman Fransen. "Maar als politiediensten over de grenzen heen samenwerken, moeten tegelijkertijd de democratische rechten van de burgers in alle betrokken landen gerespecteerd en gevrijwaard worden." De directeur van het UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Antonio Maria Costa, stelde dat drugssmokkelaars de weg van de minste weerstand zoeken, namelijk streken waar instabiliteit en corruptie heersen en waar de handhaving van de wet zwak is. "Dat is waar de OVSE-inspanningen om samen te werken het hardst nodig zijn," verklaarde hij. De bijeenkomst werd georganiseerd door de eenheid van het Belgische Voorzitterschap, de Belgische Federale Politie en de OSCE Strategic Police Matters Unit van de OVSE. Tijdens deze bijeenkomst werd ook een gloednieuw online informatiesysteem gelanceerd. Via dit systeem krijgen de 56 deelnemende Staten van de OVSE toegang tot gegevens over politiegerelateerde bijstand. Het systeem dat kortweg POLIS heet, bundelt hedendaagse hulpbronnen voor politiediensten en het fungeert als een forum waar men deskundige meningen e.d. kan uitwisselen (www.polis.osce.org).