22 aug 2008 16:00

Politieke contacten van Minister De Gucht in Peking

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht bevindt zich momenteel in Peking in het kader van de Olympische Spelen. Hij zal er zondag, op vraag van zijn ambtsgenoot Minister van Buitenlandse Zaken Yang, de slotceremonie bijwonen en heeft intussen verschillende politieke contacten.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht bevindt zich momenteel in Peking in het kader van de Olympische Spelen. Hij zal er zondag, op vraag van zijn ambtsgenoot Minister van Buitenlandse Zaken Yang, de slotceremonie bijwonen en heeft intussen verschillende politieke contacten.

Politieke contacten van Minister De Gucht in Peking Brussel, 22 augustus 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht bevindt zich momenteel in Peking in het kader van de Olympische Spelen. Hij zal er zondag, op vraag van zijn ambtsgenoot Minister van Buitenlandse Zaken Yang, de slotceremonie bijwonen en heeft intussen verschillende politieke contacten. Donderdag werd overlegd met vertegenwoordigers van verschillende Chinese think tanks over de rol van China in Afrika. "Ik hecht al lang veel belang aan discussie tussen Belgische en Chinese Afrika-experts en politieke verantwoordelijken," verklaart minister De Gucht, "Zoals reeds duidelijk was uit gelijkaardige discussies in China en in Brussel, bleek ook nu weer dat de uitwisseling van ervaringen en visies boeiend en vaak verrassend is. Ook bij intellectuelen in China worden immers vragen gesteld bij de verantwoordelijkheid van het land ten opzichte van Afrika, waaruit die juist bestaat en hoe die best in te vullen is. Maar ook over de voordelen op lange termijn van China in Afrika woedt een boeiende discussie. Het is mijn overtuiging dat China alleen baat heeft bij stabiliteit en good governance in Afrika, dat hit and run-avonturen noch voor China, noch voor Afrika voordelig zijn, en discussies zoals deze kunnen bijdragen aan een coherent Afrikabeleid van alle betrokken landen." Nog donderdag had Minister De Gucht overleg met Zhang Zhijun, vice-minister van het Centraal Comité van de Communistische Partij, met wie hij een bijzonder open gesprek had, voornamelijk over de actualiteit in Zuid-Ossetië. "Als voorzitter van de VN-Veiligheidsraad trachten wij tot een resolutie over Zuid-Ossetië te komen, die een noodzakelijke voorwaarde vormt om tot een stabiel internationaal kader te komen voor vrede. De rol van China als permanent lid van de Veiligheidsraad is daarbij evident van enorm belang," aldus minister De Gucht, "Een grondige en open discussie met onze Chinese diplomatieke gesprekspartners is daarom onmisbaar."