24 mei 2006 14:19

Politieke leiders en OVSE-experts in Praag voor besprekingen over veiligheids- en vervoersnetwerken

Politieke leiders en OVSE-experts in Praag voor besprekingen over veiligheids- en vervoersnetwerken

Politieke leiders en OVSE-experts in Praag voor besprekingen over veiligheids- en vervoersnetwerken

Politieke leiders en OVSE-experts in Praag voor besprekingen over veiligheids- en vervoersnetwerken PRAAG, 22 mei 2006 – De belangrijkste sprekers tijdens het tweede deel van het Economisch Forum van de OVSE, dat in Praag begon, benadrukten het belang van veilige vervoersnetwerken voor economische ontwikkeling en regionale stabiliteit. "Economische samenwerking veronderstelt haalbare, veilige en effectieve transregionale vervoersnetwerken. Zij zijn het hart van de economische ontwikkeling," aldus Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken en OVSE-Voorzitter Karel De Gucht tijdens de openingszitting van het Forum. "Conflicten en spanningen tussen en binnen naties draaien maar al te vaak rond belemmeringen van handel en vervoer. Economische samenwerking en integratie daarentegen dragen bij tot regionale stabiliteit en veiligheid." De driedaagse bijeenkomst in Praag is het vervolg op het eerste deel van het 14de Economisch Forum, dat in januari plaatsvond in Wenen, en van twee voorbereidende conferenties in Duchanbe, Tadzjikistan en Bakoe, Azerbeidzjan. Leiders en experts uit ruim 60 landen debatteren over manieren waarop de vervoersnetwerken via regionale samenwerking veiliger en efficiënter kunnen worden gemaakt, met het oog op een stabiele OVSE-regio. Enkele belangrijke kwesties die door de 370 deelnemers worden besproken zijn de implementatie van internationale verdragen, de bevordering van een goed bestuur op vervoersgebied, de tegemoetkoming aan de behoeften van ingesloten landen, de verhoging van de vervoersveiligheid en de oplossing van conflicten. Bernard Snoy, coördinator van de economische en milieuactiviteiten van de OVSE, merkte op dat economische kwesties een incentive kunnen zijn voor het verlichten van internationale of regionale spanningen. "De OVSE moet zich als grootschalige veiligheidsorganisatie blijven inzetten voor het elimineren van conflicten, inclusief met economische middelen," hield hij ons voor, alvorens te benadrukken dat het vervoer een essentiële schakel is van economische activiteiten en handel. "Vervoerskosten kunnen een grote rem vormen op de toegang tot de markt." Secretaris-generaal van de OVSE Marc Perrin de Brichambaut wees erop dat het Forum zal moeten leiden tot specifieke en operationele aanbevelingen inzake een verbetering van de vervoersnetwerken. "Als platform voor politieke dialoog kan de OVSE de politieke wil stimuleren, regionale samenwerking bevorderen en concrete projecten helpen identificeren, in nauw overleg met andere internationale organisaties die de OVSE aanvullen op het gebied van technische expertise en knowhow," vervolgde hij.