19 feb 2007 09:56

Politieke situatie en veiligheid in Guinea

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is bezorgd over de evolutie, tijdens de laatste weken, van de politieke situatie en de veiligheid in Guinea

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is bezorgd over de evolutie, tijdens de laatste weken, van de politieke situatie en de veiligheid in Guinea

Brussel, 17/02/2007 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is bezorgd over de evolutie, tijdens de laatste weken, van de politieke situatie en de veiligheid in Guinea "Ik veroordeel het recente geweld en het verlies aan mensenlevens, alsook de aantasting van de rechtsstaat en van de rechten van de mens. Ik roep op tot kalmte en tot een voortzetting van de dialoog tussen de autoriteiten, de syndicale- en de werkgeversorganisaties en de civiele maatschappij. Op regionaal niveau moeten het aanbod tot bemiddeling van ECOWAS (de Economische Gemeenschap van de West-Afrikaanse Staten) en van de Afrikaanse Unie ernstig genomen worden", aldus Minister De Gucht. Minister De Gucht zal aan het Duitse Voorzitterschap van de EU, aan de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB, Mr Solana, en aan Commissaris Louis Michel vragen alle mogelijkheden na te gaan die tot een vlugge uitweg uit de crisis kunnen leiden.