12 jul 2013 18:49

Poolbasis Prinses Elisabeth

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een ontwerpakkoord goed in het kader van de financiering van de poolbasis Prinses Elisabeth. 

Het ontwerpakkoord is een transactioneel en constructief compromis tussen de Belgische Staat en de International Polar Foundation (IPF) en streeft een aantal doelstellingen na, waarvan de belangrijkste zijn:

  • de intrekking van de resolutie van het protocol en de geschillen over de eigendom van de basis tijdens een jaar; 
  • de betaling aan de IPF van de bedragen waar ze volgens het advies van de Inspecteur van Financien recht op heeft, wat haar de mogelijkheid biedt haar leveranciers en die van de Belgische Staat te betalen en zo vereffening te voorkomen;
  • de aanvaarding door de IPF van de principes voor het bestuur van de campagne 2013-2014 en in het bijzonder de niet-overschrijding van het budget en de naleving van de wet op de overheidsopdrachten;
  • het onderhoud en de werking van de basis tijdens de campagne 2013-2014;
  • het creëren van een dialoog tussen de partijen met het oog op het bepalen van een nieuwe financiële en structurele organisatie voor het beheer van de basis.