07 jan 2016 11:03

Portaal Sociale Zekerheid voor burger volledig vernieuwd

Dé toegangspoort voor alle info over de sociale zekerheid voor de burger
 

Het Burgerportaal biedt  actuele en betrouwbare informatie  over  rechten en plichten op vlak van sociale zekerheid. Het  maakt het voor de burger eenvoudiger om praktische informatie en online-diensten over de sociale zekerheid op te zoeken. De site is dan ook de ideale toegangspoort  voor alle informatie over de Belgische sociale zekerheid.

Informatie beter gestructureerd en gemakkelijker doorzoekbaar
 

De afgelopen jaren werd heel wat informatie over de Belgische sociale zekerheid toegevoegd door de verschillende partners. Daardoor werd het noodzakelijk de structuur ervan te verbeteren zodat de informatie  gemakkelijker op te zoeken is. De verschillende topics werden ondergebracht in 8 concrete thema’s: 

  • Pensioen
  • Verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking
  • Handicap & invaliditeit
  • Gezondheid
  • Familie
  • Hulp en OCMW
  • Werk en werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid, -ongeval en beroepsziekte

Een nieuwigheid is ook de ‘multifaceted’ of meervoudige aanpak. Dat betekent dat een onderwerp toegankelijk kan zijn via meerdere thema’s en/of subthema’s. Bijvoorbeeld: een burger die gepensioneerd is en informatie zoekt over kinderbijslag, kan die informatie zowel via het thema ‘Familie’ als via het thema ‘Pensioen’ terugvinden.

Ook mobiel goed toegankelijk
 

Naast de inhoud sluit de vernieuwde site ook qua technologie en design beter aan bij de huidige normen voor websites. De navigatie is vereenvoudigd, de visuele weergave van de pagina's gemoderniseerd en aangepast aan het gebruik op mobiele toestellen: de site is nu dus via responsive design beter toegankelijk voor mobiele en tabletgebruikers.

Online toepassingen
 

Met de “Online diensten” kan je zelf bijslagen, uitkeringen of vergoedingen berekenen, simulaties maken of je dossiers online bekijken. Voor de beveiligde diensten meld je je aan met je eID of token. Zo is je privacy gegarandeerd.

In de rubriek "Over de sociale zekerheid" vind je algemene achtergrondinformatie over ontstaan, organisatie en financiering van onze sociale zekerheid. Bij "Getuigenissen" vind je enkele persoonlijke verhalen van burgers over hun ervaringen met de sociale zekerheid.

Link
 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/

Meer informatie?
 

Lies Vandecasteele
Projectleider Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
02 741 84 03 | liesvandecasteele@ksz-bcss.fgov.be

Barbara de Clippel
Woordvoerder en projectleider FOD Sociale Zekerheid
0473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be