28 nov 2006 08:07

Premier Verhofstadt en Minister De Gucht feliciteren President Kabila

Premier Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht sturen in naam van de Belgische regering volgend felicitatiebericht naar de President van de Democratische Republiek Congo (DRC), Mr. Joseph Kabila.

Premier Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht sturen in naam van de Belgische regering volgend felicitatiebericht naar de President van de Democratische Republiek Congo (DRC), Mr. Joseph Kabila.

Brussel, 27 november 2006. Premier Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht sturen in naam van de Belgische regering volgend felicitatiebericht naar de President van de Democratische Republiek Congo (DRC), Mr. Joseph Kabila. "Mijnheer de President, Het is met grote belangstelling dat de Belgische regering en de Belgische bevolking kennis genomen hebben van het arrest van het Hooggerechtshof dat U heden 27 november tot winnaar van de presidentsverkiezingen heeft uitgeroepen. Sta ons toe om U in hun naam van harte te feliciteren. Wij zijn ervan overtuigd dat, gesterkt door de legitimiteit van het algemeen kiesrecht, de Congolese autoriteiten beter voorbereid zullen zijn om, in een geest van nationale verzoening en consensus, de uitdagingen van het behoud van de stabiliteit en de wederopbouw van de Democratische republiek Congo aan te gaan. Wees ervan verzekerd dat België aan uw zijde zal staan voor de vervulling van deze grootse en nobele opdracht. Ons land wenst U vandaag het beste toe om hierin te slagen. Wij danken u voor Uw uitnodiging om op 6 december 2006, bij de eedaflegging van het bij universeel kiesrecht verkozen Staatshoofd, aanwezig te zijn."