01 jul 2014 09:02

Programma voor ruimtevaartstages voor jonge Belgische ingenieurs en wetenschappers bij het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) gelanceerd

Belgian National Trainee Programme bij het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA)

Een passie voor ruimtevaart, een master-diploma, nieuwsgierigheid, creativiteit, team spirit en interesse om te werken in een multiculturele omgeving horen allemaal in de bagage te zitten van jonge Belgische ingenieurs en wetenschappers die willen deelnemen aan het Belgian National Trainee Programme van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) en ESA.

De tweede oproep voor kandidaturen voor het Belgian National Trainee Programme is zopas gelanceerd. Het programma biedt pas afgestudeerde Belgische ingenieurs en wetenschappers de kans om stage te lopen in een operationele afdeling van ESA, onder begeleiding van ervaren ESA-experts. Zo wil BELSPO jongeren warm maken voor een carrière in de ruimtevaartsector en een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de groeiende vraag naar ingenieurs en wetenschappers in de Belgische ruimtevaartindustrie en -onderzoekscentra.

“Het ondersteunen van jonge wetenschappers en ingenieurs die willen deelnemen aan het Belgian National Trainee Programme van het Federaal Wetenschapsbeleid is een absolute prioriteit in mijn beleid. Ons land is de vijfde grootste bijdrager bij ESA. De ruimtevaart zorgt in België voor meer dan 2.000 jobs met een totale omzet van 350 miljoen euro. Onze wetenschappers behoren tot de top van de wereld. Door het programma blijven we verder investeren in de grijze cellen van de jongeren die hun leven willen wijden aan de vooruitgang van de technologie en de wetenschap. Dit is essentieel want tegen 2020 heeft Europa 1 miljoen bijkomende onderzoekers nodig” onderstreept Philippe Courard, Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid.

Het programma werd opgezet door een "Overeenkomst tussen het Europees Ruimtevaartagentschap en BELSPO voor de opleiding van Belgische Gediplomeerde Ingenieurs en Wetenschappers op het gebied van Ruimtetechnologie" die Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard en Jean-Jacques Dordain, de directeur generaal van ESA, ondertekenden in juli 2013.

Meer informatie over de stages voor 2014 en de selectieprocedure vindt u op de website van BELSPO: http://www.belspo.be/belspo/space/Training_ESA_nl.stm

BELSPO
Samen met zijn wetenschappelijke instellingen telt BELSPO zowat 2 800 medewerkers en beheert het een budget van ongeveer 500 miljoen euro. Het departement voert onderzoeksprogramma’s uit (zoals de bekende interuniversitaire attractiepolen), beheert de Belgische deelname aan de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA), valoriseert de expertise en de collecties van tien wetenschappelijke instellingen, verzamelt en analyseert de O&O-indicatoren, coördineert de onderzoeksinspanningen op interfederaal en internationaal vlak enz.
 

Document in pdf
http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/NTPProgr_20140630_nl.pdf
 

Contactpersoon
Julien Béclard
Attaché bij de Hoge Vertegenwoordiger van België voor het Ruimtevaartbeleid
+32 (0)2 238 36 39
julien.beclard@belspo.be
www.belspo.be