21 feb 2014 11:48

Publicatie van de wet betreffende belangenverklaringen van experten in adviesorganen

Op 20 februari 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de "Wet tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu", die door het Parlement werd aangenomen op 17 juli 2013 (tekst toegankelijk via deze link).
 
De Hoge Gezondheidsraad verheugt zich over deze stap vooruit die in grote lijnen overeenstemt met de positie die de Raad heeft ingenomen in zijn advies nr. 8891 van 7 november 2012 (link).


Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
NL : André Pauwels, tel.: 02/525.09.48, GSM: 0477/34.00.57, e-mail: andre.pauwels@gezondheid.belgie.be
FR : Jean Nève, tel.: 02/650.51.77, GSM: 0477/72.62.32, e-mail: jneve@ulb.ac.be

 

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be