24 okt 2005 16:46

Publicatie van het DGOS - Activiteitenverslag 2004

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deelt mee dat het nieuwe DGOS- Activiteitenverslag 2004 gratis beschikbaar is voor pers en publiek in het Nederlands, Frans en Engels.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deelt mee dat het nieuwe DGOS- Activiteitenverslag 2004 gratis beschikbaar is voor pers en publiek in het Nederlands, Frans en Engels.

Publicatie van het DGOS - Activiteitenverslag 2004 De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deelt mee dat het nieuwe DGOS- Activiteitenverslag 2004 gratis beschikbaar is voor pers en publiek in het Nederlands, Frans en Engels. Het rapport geeft een jaaroverzicht van de Belgische ontwikkelingssamenwerkingprogramma's die door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking beheerd worden. DGOS beschikte in 2004 over 721 miljoen euro voor de financiering van de Belgische gouvernementele programma's, de niet-gouvernementele programma's, de multilaterale programma's, de interventies van het Belgisch Overlevingsfonds, de speciale programma's die bijdragen tot herstel en wederopbouw na een crisis en de sensibilisering van de Belgische publieke opinie. De oplage van het DGOS - Activiteitenverslag 2004 werd opgetrokken van vijfduizend naar achtduizend exemplaren, in het kader van de nieuwe informatiepolitiek van de FOD Buitenlandse Zaken die erop gericht is om de Belgische ontwikkelingssamenwerking beter bekend en zichtbaar te maken bij de publieke opinie. Zo wordt het DGOS – Activiteitenverslag 2004 voortaan rechtstreeks naar alle gemeenten en bibliotheken van het land gestuurd. Het jaarrapport wordt ook verspreid via de DGOS - infostand ter gelegenheid van de evenementen die door DGOS gefinancierd worden. Praktische gegevens: Het DGOS-Activiteitenverslag 2004 is gratis en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De pdf-versie kan geconsulteerd en gedownload worden op de website van DGOS, www.dgos.be. Het DGOS -Activiteitenverslag 2004 is een productie van de Dienst Communicatie. Meer inlichtingen bij de informatieverantwoordelijke ontwikkelingssamenwerking: madeleine.sergooris@diplobel.fed.be - tel:02/501 42 38 Bestellingen worden geplaatst bij peggy.vits@diplobel.fed.be.- tel: 02/501 81 47 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Dienst Communicatie Directie - Generaal Ontwikkelingssamenwerking DGOS Karmelietenstraat, 15 1000 Brussel 02/501 81 11 www.diplomatie.be www.dgos.be