19 jul 2013 16:56

Rapport Planbureau Relancestrategie

Relancestrategie van de Federale regering : 'Er zijn grote vorderingen gemaakt' (Federaal Planbureau)

Het Federaal Planbureau heeft vandaag zijn tweede voortgangsrapport over de Relancestrategie van de federale regering gepubliceerd.

U kan het volledige rapport hier raadplegen: http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang=nl&TM=30&IS=63&KeyPub=1241

Dit rapport geeft een overzicht van de uitgebreide reeks maatregelen die de regering heeft genomen om de koopkracht te beschermen en de economische groei en jobcreatie te bevorderen.

Ook al gaat het om een tussentijdse evaluatie en is het bijgevolg nog te vroeg om de juiste socio-economische impact van de maatregelen te meten, toch wijst het Planbureau reeds op een aantal positieve evoluties:

- Een verhoging van het consumentenvertrouwen sinds begin 2013 ;
- De energieprijzen zijn fors gedaald dankzij de beslissingen van de regering : de energiecomponent voor elektriciteit is nog maar 7% hoger dan in de buurlanden tegenover 40% in 2012. Wat gas betreft gaat het om 5% vandaag tegenover 20% vorig jaar ;
- Door de maatregelen van de regering is de inflatie in ons land lager dan in onze buurlanden. Dat is de eerste keer sinds 2010 ;
- De verdubbeling van de lastenverlaging voor werkgevers die jonge werknemers laten begeleiden door een mentor wint duidelijk aan interesse (terwijl deze maatregel vroeger maar weinig gebruikt werd) ;
- Het verhogen van de laagste sociale uitkeringen en de laagste lonen hebben voor deze inkomenscategorieën voor een groot deel de impact van de inflatie gecompenseerd.

Ter herinnering, de Federale regering startte in juli 2012 met een relancestrategie die meer dan 40 maatregelen omvatte. Bij elke begrotingsopmaak  en -controle werd bijkomende aandacht geschonken aan maatregelen om de economie te ondersteunen en de koopkracht van de mensen te vrijwaren. Deze aanpak past binnen een beleid dat enerzijds inzet op de nodige begrotingsdiscipline en anderzijds op een politiek voor meer groei en werkgelegenheid.

De regering zet haar inspanning voor meer relance verder in samenwerking met de Gemeenschappen en de Gewesten. Zoals overeengekomen in het Overlegcomité zullen de federale regering en de deelstaten samenwerken aan een interfederaal pact voor werkgelegenheid en de competitiviteit van onze bedrijven.