08 jun 2006 10:44

Rapport van de Verenigde Naties over internationale migratie en ontwikkeling

Terwijl de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gisteren zijn rapport heeft voorgesteld over de impact van internationale migraties voor de Algemene Vergadering, verheugt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zich over de bijdrage die door de Verenigde Naties in dit kader werd geleverd.

Terwijl de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gisteren zijn rapport heeft voorgesteld over de impact van internationale migraties voor de Algemene Vergadering, verheugt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zich over de bijdrage die door de Verenigde Naties in dit kader werd geleverd.

Minister Armand De Decker looft de publicatie van het rapport van de Verenigde Naties over « Internationale migratie en ontwikkeling » Brussel, 7 juni 2006. Terwijl de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gisteren zijn rapport heeft voorgesteld over de impact van internationale migraties voor de Algemene Vergadering, verheugt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zich over de bijdrage die door de Verenigde Naties in dit kader werd geleverd. Minister Armand De Decker herinnert er bij deze gelegenheid aan dat de internationale migratiestromen nuttig kunnen zijn zowel voor de economie van de opvanglanden als voor de ontwikkeling van de landen van herkomst. Het komt erop aan om een rechtvaardig en transparant normatief kader op te richten dat de migratiestromen regelt, om, onder andere, efficiënt te strijden tegen de mensenhandel, dit alles door te waken over het respecteren en het verdedigen van de rechten van migranten. De Ontwikkelingssamenwerking werkt mee aan de vermindering van de migratiestromen omdat ze er vóór alles op gericht is om een toekomst te bouwen voor de bevolkingen van het Zuiden in hun eigen landen. Voor Minister De Decker spelen de diaspora een essentiële rol bij de ontwikkeling van hun eigen land van herkomst. De tijdelijke terugkeren, het delen van ervaringen, de transfer van kapitaal en de investering zijn niet enkel noodzakelijk voor de ontwikkeling, maar zijn ook nuttig voor deze verstandhouding van wederzijds begrip en tolerantie die Europa wil bouwen met de wereld. Minister Armand De Decker heeft bovendien met tevredenheid de kwaliteit en de variatie opgemerkt van de debatten en initiatieven gewijd aan deze problematiek in de loop van de laatste maanden; de internationale conferentie die hij heeft georganiseerd in maart jongstleden in het Egmontpaleis plaatste zich in deze context en heeft zonder enige twijfel een nuttige bijdrage geleverd. Minister De Decker herinnert in dit opzicht aan de rol die de Europese Unie moet spelen, gezien deze problematiek de nationale grenzen overschrijdt. België, met haar twee partners van de Benelux, heeft eveneens een reflectie doen ontstaan op dit niveau. Minister Armand De Decker preciseert dat hij op 10 en 11 juli zal deelnemen aan de Euro-Afrikaanse Conferentie van Rabat rond het thema "Migratie en Ontwikkeling" alsook aan de Dialoog op hoog niveau die zal plaatsvinden over de kwestie van migraties tijdens de Vergadering van de Verenigde Naties van 14 tot 15 september aanstaande. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be