13 dec 2008 19:00

Rapport van de VN-expertengroep inzake de naleving van het DRC-sanctieregime

Het onlangs bekend gemaakte rapport van de VN-expertengroep inzake de naleving van het DRC-sanctieregime heeft alle aandacht gekregen van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht.

Het onlangs bekend gemaakte rapport van de VN-expertengroep inzake de naleving van het DRC-sanctieregime heeft alle aandacht gekregen van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht.

Rapport van de VN-expertengroep inzake de naleving van het DRC-sanctieregime Brussel , 13 december 2008 Het onlangs bekend gemaakte rapport van de VN-expertengroep inzake de naleving van het DRC-sanctieregime heeft alle aandacht gekregen van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Ons land sprak als lid van de Veiligheidsraad reeds zijn bijzondere waardering uit voor de kwaliteit van het geleverde werk. Het rapport is zeer goed onderbouwd en België wenst dat dit rapport en zijn aanbevelingen een concrete operationele opvolging krijgen. Het rapport maakt duidelijk dat de schendingen van het sanctieregime het conflict in Oost Congo blijven voeden. Zolang de steun aan gewapende groepen niet stopgezet wordt, zullen zij hun strijd en gruwelijke mensenrechtenschendingen verder zetten. België is erg verontrust over de in het rapport aangedragen informatie over enerzijds de collusie tussen Congolese strijdkrachten en FDLR, anderzijds de steun die Rwanda verleent aan het CNDP. Karel De Gucht roept de betrokken landen op hun verantwoordelijkheid te nemen, de aangereikte informatie ernstig te onderzoeken, en er de nodige conclusies uit te trekken ook via het nemen van sancties tegen en het vervolgen van de in opspraak gebrachte individuen en instellingen. Hij onderlijnt in dit verband het "belang van de reactivering van de eerder tussen de beide landen afgesproken verificatiemechanismen", die volgens de minister "op zich al een ontradende rol kunnen spelen". Hij verwelkomt ook de recente bilaterale dialoog die Rwanda en de DRC zijn aangegaan met het oog op het nastreven van vrede en stabiliteit in de regio en het aanhalen van de diplomatieke betrekkingen, en moedigt hen aan deze kwesties ook in dit verband te bespreken. Dit rapport bevestigt eens te meer het belang van de strijd tegen de illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen. Minister De Gucht wijst er op dat de VN-expertengroep met concrete gegevens aantoont dat "deze problematiek een belangrijke grondoorzaak is van de voortdurende instabiliteit in Oost-Congo". Om die reden zal België blijven pleiten voor een krachtdadiger optreden van MONUC in dit verband. In het rapport worden ook enkele Belgische individuen en bedrijven genoemd. België werkt al geruime tijd volop mee met de VN-expertengroep om de schending van het sanctieregime door Belgische ingezetenen of rechtspersonen in kaart te brengen. De Belgische regering zal de gepaste maatregelen nemen - zowel in uitvoering van mogelijke beslissingen van de Veiligheidsraad als pro-actief - opdat onze bedrijven de geldende internationale gedragscodes respecteren.